Annons

Nya bud om Herceptin i Lancet-artikel

Enligt en ledarartikel i den medicinska tidskriften Lancet bör behandling med trastuzumab (Herceptin) inte rekommenderas vid tidig HER2-positiv bröstcancer.

10 nov 2005, kl 12:05
0

Slutsatsen går på tvärs mot Svenska Bröstcancergruppens rekommendationer, dominerande praxis i Sverige samt slutsatser på ledarplats i New England Journal of Medicine i oktober.

Det antikroppsbaserade läkemedlet är inte godkänt för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer, men ett flertal studier på senare tid har pekat på att tidig användning kan ge behandlingsvinster. Roche väntas lämna in en ansökan om indikationsutvidgning nästa år.

Lancet konstaterar på ledarplats, enligt Dagens Medicin, bland annat att två av studierna av trastuzumab använt sig av olika dosregimer, vilket gör att jämförelser mellan dem inte låter sig göras. I dagsläget finns inte tillräckliga bevis för att rekommendera Herceptin vid tidig bröstcancer, menar man.