Nya aktörer vill ha apotekare som läkemedelsansvarig

Flera av de nya apoteksaktörer som planerar att etablera sig i Sverige
vill att den läkemedelsansvariga ska vara en apotekare. Det stod klart
när de presenterade sina koncept vid ett seminarium på onsdagen.

4 jun 2009, kl 12:16
3

Annons

Trots påtryckningar från yrkeskåren och branschorganisationer valde regeringen att inte införa ett krav om att den läkemedelsansvariga ska ha apotekarexamen efter omregleringen. Anledningarna sades vara risk för apotekarbrist och att det på Apoteket AB utvecklats en kultur där även andra yrkestitlar kan få sådana positioner.

Men flera av de blivande arbetsgivarna på den nya marknaden säger att de vill ha apotekare på dessa poster. Det framkom vid ett seminarium på Apotekarsocieteten på onsdagen.
– Vi vill att läkemedelsansvarig på apoteken ska vara apotekare, ett namn som Universitetsapoteket innebär vissa förpliktelser, sade Göran van den Brink, affärsutvecklare för Sverige på Universitetsapoteket.

På det finska företaget, som ägs av Helsingfors universitet, kommer dessutom många av de anställda på huvudkontoret att vara utbildade apotekare. Även på Tamro och Kronans Droghandel, liksom på det mindre svenskägda Medstop vill man att läkmedelsansvarig ska vara apotekare.
– Vi tror på en blandning av människor med olika bakgrund och utbildning. Dessutom skulle jag gärna se fler killar ute på apoteken, sade Cecilia Marlow, vd på Kronans Droghandel.

På frågan om vad som vad de nya aktörerna kommer att göra för att personalen välja just dem handlade svaren något svävande om kompetensutveckling. Små huvudkontor med nära kontakt med medarbetarna ute i verksamheten var det starkaste budskapet.
– Skillnaden blir nog större mellan oss nya och Apoteket AB som arbetsgivare än vad den blir oss emellan. Var man än börjar arbeta kommer det att finnas stora möjligheter att vara med att påverka och utforma verksamheten, sade Göran van den Brink.

Kompetent personal kommer också att bli ett viktigt konkurrensmedel för apoteken vad gäller receptfria produkter när den släpps fri senare i höst.
– När vi får konkurrens med dagligvaruhandeln är det bra information och personal som kan ge råd som blir vår styrka, sade Leif Nilsson, chefsapotekare på Medstop.

Att ekvationen med oförändrade läkemedelspriser, längre öppettider och bättre tillgänglighet inte är helt enkel att få ihop är aktörerna överens om. Men att sämre löner och arbetsförhållanden för den framtida personalen skulle vara lösningen, förnekar de. Den ökade vinsten ska bland annat hämtas från de receptfria

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Bör självfallet vara den högst utbildade för jobbet, även i Sverige precis som det är i alla andra europeiska länder

  2. Min hustru är apoteksanställd. Apoteket ABs uttalade strategi är att säga upp apotekare och farmaceuter och att behålla de billigare assistenterna. Statens som ägare till Apoteket AB agerar sålunda målmedvetet för att utarma kompetensen och därmed för att riskera patientsäkerheten. Skam åt staten!