Annons
LmV frågar apoteksföreningens vd Johan Wallér:
När blir Välvald en riktig hållbarhetsmärkning?

När blir Välvald en riktig hållbarhetsmärkning?

Sveriges apoteksförening har skärpt kraven för guiden Välvald – men kallar den inte för hållbarhetsmärkning.

28 jun 2022, kl 08:31
0

Annons

Johan Wallér.

I början av 2021 lanserade Sveriges apoteksförening ”Välvald – apotekens guide för ökad transparens”. Det är en branschgemensam satsning på att vägleda kunderna ”till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.”

Läkemedelsföretag som lever upp till vissa kriterier får Välvald-logotypen i anslutning till sina receptfria läkemedel på apotekshyllorna och hos e-apoteken.

Apoteksföreningen har redan tidigare skärpt kriterierna jämfört med ursprungsversionen. Nyligen presenterade branschföreningen också ytterligare kravändringar som ska gälla februari 2023– juni 2025. Från och med då kommer bland annat de uppgifter som företagen lämnar att börja kontrolleras med hjälp av stickprover.

Kraven helt inriktade på transparens

Välvaldsatsningen välkomnas av dem som ser satsningen som ett viktigt första steg på vägen till en mindre miljöskadlig och mer hållbar läkemedelsproduktion. Men den har också fått kritik. I debattartiklar hos Läkemedelsvärlden menade professor Joakim Larsson vid Centrum för antibiotikaresistensforskning, Göteborgs universitet, att Välvald riskerar att skapa missförstånd hos konsumenter.

Han framhöll att symbolen kan uppfattas som en garanti för att läkemedlet är hållbart tillverkat medan kriterierna för Välvald i själva verket ännu inte ställer sådana krav.

Kraven är i dag helt inriktade på transparens. Bland annat krävs externt granskad hållbarhetsredovisning, dokumenterade analyser av hållbarhetsrisker i tillverkningskedjan och medlemskap i en branschorganisation som är inriktad på ökat medvetande om miljö och hållbarhet i läkemedelsindustrin.

Ännu inga utsläppskrav

Men utöver redovisningar, analyser och medlemskap kräver Välvald inga mer handfasta åtgärder som exempelvis utsläppsmätningar och minskade utsläpp.

Johan Wallér, vd i Sveriges apoteksförening, förklarar att det är en bit kvar tills det är realistiskt att kunna ställa sådana krav. Men han menar att Välvald ändå fyller en viktig funktion och driver på utvecklingen åt rätt håll.

– Det blir intressant att se vad som händer nästa år. Hur många av företagen kommer att klara de skärpta kraven? Redan förra årets skärpning när vi började ställa krav på enskilda produkter så innebar det att några företag samt vissa produkter sållades ur. Samtidigt är det nya företag som jobbar hårt för att klara kraven.

– Vår plan är att steg för steg skärpa kraven. Vi måste börja med kriterier som är möjliga att följa upp. Det gäller att hitta det klassiskt svenska lagom, en nivå som är tillräckligt hög för att påverka företagen men som ändå några av dem klarar. Har vi för hårda krav kommer inget läkemedelsföretag att kunna få Välvaldloggan, säger han.

Utmaning att kommunicera

Är det i dag möjligt att få denna märkning och samtidigt ha en läkemedelstillverkning som är dålig för miljön?

– Ja, än så länge är det teoretiskt möjligt, men det kommer att bli allt svårare ju mer vi skärper kraven. Vår målsättning är att så småningom utveckla världens första hållbarhetsmärkning för läkemedel.

Hur länge dröjer det då innan ni kan kalla Välvald är en riktig hållbarhetsmärkning?

– Det är säkert en lång resa dit. Men det viktiga är att vi har påbörjat den. Läkemedelsbranschen har alltför länge flugit under radarn när det gäller hållbarhetsfrågor. Vi tycker att det måste börja hända något och därför startade vi Välvald. Våra kunder ställer dagligen frågor om var och hur läkemedel tillverkas. Initiativet har mött ett stort intresse internationellt och jag tror det bidrar till att få företagen att inse att detta ligger i tiden. Det är ett område som de måste jobba med. Konsumenterna förväntar sig det och företagen kan inte bortse från det längre.

Finns det en risk att ni oavsiktligt lurar kunderna?

– Det är jätteviktigt för oss att vara ärliga mot kunderna och inte ”greenwasha” några produkter. Det vi vet om företagen som får Välvald är att de jobbar med hållbarhetsfrågor och att de är transparenta om hur.

– Det kan vara en utmaning för apoteken att kommunicera detta, men vi gör vårt bästa för att hjälpa dem genom bland annat utbildningar. Apoteken gör här en viktig insats genom att bidra till att sätta press på läkemedelsindustrin att öka sin transparens om tillverkningskedjorna.