Annons

Miljöutredningen igång

Regeringen gav i december, i enlighet med propositionen om nya läkemedelsförmåner, Läkemedelsverket i uppdrag att utreda miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter

20 jan 2003, kl 17:03
0

Verket har nu börjat ta fram en projektplan för arbetet.
? Uppdraget är omfångsrikt och kommer att genomföras i samarbete med en rad andra myndigheter och läkemedelsindustrin, säger Anna-Karin Johansson, miljösamordnare på Läkemedelsverket.

I uppdraget, som ska redovisas till regeringen senast den 1 juli 2004, ingår bland annat att se över möjligheterna att miljöklassa läkemedel på nationell nivå. Inom EU pågår också planering för miljöklassning av läkemedel.