Annons
Covid-19 orsakar försenade vaccinationsprogram

Covid-19 orsakar försenade vaccinationsprogram

Enligt WHO riskerar miljontals barn dödliga sjukdomar eftersom vaccinationer inte kan genomföras som vanligt.

29 apr 2021, kl 13:45
0

En tredjedel av de länder som har deltagit i en undersökning av Världsorganisationen, WHO, har uppgett att deras vaccinationsprogram fortfarande är påverkade av covid-19-pandemin. Detta innebär att miljontals barn riskerar att drabbas av dödliga sjukdomar.

Vaccinationsprogram skjuts upp

Snart avslutas WHO:s vaccinationsvecka som varje år genomförs för att uppmärksamma hur viktigt det är med vaccinering världen över. WHO varnade, tillsammans med Unicef och Vaccinalliansen Gavi, under veckan för att miljontals barn riskerar att utsättas för dödliga sjukdomar då rutinmässiga vaccinationsprogram inte har kunnat genomföras som vanligt på grund av covid-19-pandemin. Detta trots att det har gått att se en viss återhämning i programmen sedan 2020.

Organisationerna betonade också det akuta behovet av ett förnyat globalt åtagande för att förbättra tillgången och upptagningen av vaccinationer.

– Vaccin hjälper oss att bekämpa covid-19-pandemin, men bara om vi säkerställer en rättvis tillgång för alla länder och bygger starka system för att leverera dem. Och om vi ska undvika fler utbrott av livshotande sjukdomar som mässling, gula febern och difteri, måste vi se till att rutinmässiga vaccinationstjänster skyddas i alla länder i världen, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhamon Ghebreyesus i ett pressmeddelande.

Utbrott av mässling

Många av länderna brukar genomföra stora vaccinationskampanjer. Enligt uppgifter från WHO har 60 av dessa livräddande kampanjer skjutits upp i 50 länder vilket innebär att cirka 228 miljoner människor, mestadels barn, riskerar sjukdomar som mässling, gula febern och polio. Över hälften av de drabbade länderna ligger i Afrika.

Vaccinationskampanjerna som gäller mässling har drabbats hårdast. Det är en av de mest smittsamma sjukdomarna och kan leda till stora utbrott där människor inte är vaccinerade. Totalt har 23 vaccinationskampanjer mot mässling skjutits upp och detta beräknas beröra 140 miljoner människor. Många av dessa kampanjer har försenats i över ett år.

– Redan innan pandemin fanns det oroande tecken på att vi började tappa mark i kampen mot barnsjukdomar som går att förebygga, med 20 miljoner barn som redan missade kritiska vaccinationer. Pandemin har förvärrat en dålig situation och orsakat att miljontals fler barn blir ovaccinerade. Nu när vacciner ligger i framkant för alla, måste vi upprätthålla denna energi för att hjälpa alla barn att komma i kapp sina vaccinationer för mässling, polio och andra sjukdomar. Vi har ingen tid att slösa bort. Förlorad mark betyder förlorade liv, säger Unicefs vd Henrietta Fore.

Som ett resultat av luckorna i vaccinationstäckningen har allvarliga utbrott av mässling nyligen rapporterats i Demokratiska republiken Kongo, Pakistan och Jemen. Byråer varnar också för risken att utbrott kommer att inträffa på fler platser.

Lanserar global strategi

För att hjälpa till att hantera dessa utmaningar och stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin lanserade WHO tillsammans med bland annat Unicef och Gavi nyligen en global strategi som ska ge ett starkare vaccinationssystem. Strategin, som kallas Immunization Agenda 2030, fokuserar på vaccination under hela livet.

WHO uppskattar att detta, om det genomförs fullt ut, kommer att undvika 50 miljoner dödsfall, varav 75 procent i låg- och medelinkomstländer. De mål som ska uppnås fram till 2030 är 90 procents täckning för viktiga vaccinationer som ges i barndomen och tonåren, att halvera antalet barn som helt saknar vaccinationer samt att slutföra 500 nationella och subnationella introduktioner av nya eller underutnyttjande vaccin. Detta kan gälla vaccin mot covid-19, rotavirus eller humant papillomvirus (HPV).

För att kunna uppnå dessa mål kräver WHO, Unicef och Gavi bland annat att världsledare och det globala hälso- och utvecklingssamhället gör åtaganden i strategin och investerar i ett starkare vaccinationssystem med skräddarsydda metoder för konfliktdrabbade länder. Organisationerna anser också att givare och regeringar bör öka investeringarna i vaccinforskning, innovation utveckling och leverans med inriktning på missgynnade befolkningar. De vill också att läkemedelsindustrin och forskare fortsätter att påskynda forskning och utveckling av vacciner.