Annons

Martin Svensson om innovation som ett sätt att erbjuda alla en bra vård

Trots att han inte själv ser sig som entreprenör, medger han att han är innovativ och tycker om att utveckla och driva nya projekt. Redan under studietiden i Uppsala startade han 2005 bemanningsföretaget Pharmademic, sedan informationsföretaget Läkemedelstjänster 2009 och senast i november 2011 Svensk dos, som håller på att slå sig in på den nyöppnade […]

4 jun 2012, kl 17:47
0

Annons

Trots att han inte själv ser sig som entreprenör, medger han att han är innovativ och tycker om att utveckla och driva nya projekt. Redan under studietiden i Uppsala startade han 2005 bemanningsföretaget Pharmademic, sedan informationsföretaget Läkemedelstjänster 2009 och senast i november 2011 Svensk dos, som håller på att slå sig in på den nyöppnade apodos-marknaden.
Som entreprenör är man dock sällan ensam. Alla företag har han startat med olika partners.
– I och med omregleringen av apoteksmonopolet såg vi en möjlighet att göra sådant som ingen annan hade gjort tidigare. Vi såg att de nya aktörerna skulle behöva avlastning och trodde att mycket av handeln skulle bli mer digital ute på nätet, vilket gjorde att vi såg framför oss att man skulle ha ett call center med apotekare som backade upp apoteksmarknaden med digital rådgivning. Nu har det inte blivit så ännu men jag tror fortfarande att det kommer att komma till slut.

Vad krävs för att lyckas som entreprenör?
– Du måste vara driven och beredd på att ta en risk, att arbeta hårt under många timmar. Att vara ganska oöm, så att säga. Och man måste tro på sig själv. Hängivenhet är nog det bästa ordet att sammanfatta det med. Samtidigt hjälper inte det om det inte är rätt tidpunkt och marknaden inte är
mogen för det du erbjuder.

Kan alla bli framgångsrika entreprenörer?
– Det tror jag inte. Du måste kombinera att vara innovativ, ha möjlighet att avsätta tid och våga ta risker med att ha drivet. Alla har inte allt detta.

Är apoteks- och läkemedelsområdet speciellt bra för idéutveckling och entreprenörskap?
– Det finns en enorm potential i ohälsa, i och med att folk blir allt äldre. Det kommer att krävas en hel del innovationer för att läkemedelsbolagen ska fortsätta att utveckla nya läkemedel. Jag tror att det kommer utvecklas mer mot att man klär på tjänster kring ett läkemedel, till exempel olika följsamhetsprogram som vi jobbar med, men även att kunna ge alla äldre en god vård och omsorg.
– Det kommer att krävas att individen själv tar ett större ansvar för sin egen vård och då måste det finnas verktyg som gör att man kan göra det på ett enklare sätt än idag.

Vilka är de stora utmaningarna framöver?
– Sjukvården är inte så bra på att hushålla med resurserna och det kommer inte hålla i längden. Det är ohållbart att inte jobba effektivare och vara mer rädd om de pengar som kommer in. Där finns det mycket att göra med andra lösningar, till exempel innovationsupphandlingar. Om man till exempel vill få ner rökandet i Stockholms läns landsting, då upphandlar man det målet istället för en specifik tjänst. Och man får betalt efter hur väl man lyckas. Vad jag vet har det inte gjorts ännu, men det skulle vara intressant om någon testade.
– Det kommer att vara likadant med läkemedelsanvändningen. Nu har man från myndigheterna börjat efterfråga att man måste visa effekt på ett helt annat sätt. Jag tror att det vore bra att testa det här med »pay for performance«. Det skulle kunna gå så långt att landstingen upphandlar att man vill uppnå vissa behandlingsmål i vissa patientgrupper. Att man ser piller som en del och sedan har kliniska tjänster för att förbättra behandlingen. För branschen skulle det vara intressant att pröva.

Hur skulle Sverige bli ett bättre entreprenörsland
– Jag sitter med i ett näringslivsråd i Uppsala kommun, och jag tycker att Uppsala verkligen jobbar aktivt för att förbättra för företagare. Kommunen frågar alltid oss vilka villkor vill vi ha och vad man kan göra.
– Det måste finnas möjligheter med dagis och allt som gör att man kan leva i en stad. Men det behövs också till exempel snabba rutiner för bygglov, samt mark att bygga en fabrik eller kontor på. Fungerar inte sådana basala saker har det ingen betydelse om man har en jättefin opera.

Har myndigheterna förståelse för en entreprenörs verksamhet?
– Det tycker jag inte. Jag skulle önska att myndigheterna gick i bräschen, ledde utvecklingen och öppnade upp nya möjligheter. Internetapotek är ett exempel, där finns det fortfarande inget tydligt regelverk.
– Istället för att prata om att man ska förbjuda eller göra det besvärligare att handla med läkemedel via nätet, borde man förenkla för dem som vill erbjuda en laglig internetverksamhet. Idag tvingar man ut dem som vill köpa till de inte lika lagliga sajterna.

Hur stort är intresset från farmacistudenterna att bli entreprenörer idag?
– Läkemedelsutveckling är ingen lätt bransch att börja i direkt efter examen. Men inom kombinationen läkemedel och IT är det lättare och finns helt andra möjligheter, som till exempel informationshantering, program och appar och andra innovativa lösningar.

Om någon stor apoteksaktör skulle ringa dig och be om hjälp med något, skulle du vara intresserad och ta en anställning?
– Det finns alltid utmaningar som triggar en, och jag kan väl säga så här: Jag lämnar inte restaurangen förrän jag har läst menyn. Om inte restaurangen är jätteäcklig.