Annons

Lojala apotekskunder

I dessa omregleringstider tycks kundernas lojalitet till Apoteket öka. I alla fall om man ska tro Svenskt Kvalitetsindex genomgång av kundnöjdheten 2008.

1 dec 2008, kl 16:11
0

Annons

SKI har intervjuat totalt 3 500 personer om deras erfarenhet att handla på bland annat Apoteket.

Det är fram
för allt tillgängligheten och den personliga servicen som i år får gott betyg av kunderna. Just tillgängligheten är ju annars ett av regeringens argument för att släppa in fler aktörer på marknaden.
Lojaliteten till företaget tycks också ha ökat jämför med tidigare. Flertalet tillfrågade påstår att de kommer att fortsätta att välja Apoteket också när det finns andra leverantörer.

Det är ganska
få som säger sig ha klagat, tre procent, jämfört med sju procent förra året. Dock säger sju procent att de haft anledning att göra det, men inte ansett det mödan värt. Den andelen är betydligt högre jämfört med andra branscher, som också ingått i undersökningen.