Annons

Levodopa och pramipexol lika effektiva mot Parkinsons

Levodopa och det mer moderna läkemedlet pramipexol har samma effekt på
patienter med Parkinsons sjukdom i ett tidigt stadium. Det visar en
amerikansk klinisk studie.

10 mar 2009, kl 10:49
0

Annons

Levodopa som omvandlas till dopamin i kroppen har tidigare visat sig kunna lindra dopaminbrist och symtomen vid Parkinsons sjukdom. Men de positiva effekterna börjar avta efter några års behandling och patienterna får allvarliga motoriska svårigheter som en oförmåga att kontrollera sina rörelser.

Läkemedel som stimulerar dopaminreceptorer i hjärnan, bland annat pramipexol, har utvecklats som ett alternativ som läkarna kan utgå ifrån när de börjar behandla Parkinsons sjukdom.

Syftet med den aktuella kliniska studien var att jämföra effekterna av levodopa och pramipexol. Patienter vars sjukdom var i ett tidigt stadium, det vill säga att maximalt sju år ska ha gått sedan patienterna fick diagnos, rekryterades mellan 1996 och 1997. 301 deltagare randomiserades för att få antingen levodopa eller pramipexol. De behandlande läkarna fick lov att sätta till andra läkemedel, inklusive levodopa, om patienterna upplevde svåra symtom.

Forskarna bakom studien följde båda grupperna fram till 2001, då fick patienterna veta vilken grupp de tillhörde. Fortsatt behandling kunde sedan bestämmas i samråd med läkaren. Uppföljning fortsatte fram till 2003.

Forskarna fann att efter sex år tog de flesta patienter en kombination av läkemedel, oavsett vilken grupp de tillhörde från början. 90 procent av dessa patienter fick levodopa. De flesta patienter i pramipexolgruppen fortsatte att ta det läkemedlet. Undersökning av deltagarnas självupplevda hälsotillstånd visade att det inte fanns någon större skillnad mellan levodopagruppen och pramipexolgruppen.

Motoriska svårigheter förekom oftare i gruppen som behandlats med levodopa från början, 68 procent av patienterna, jämfört med pramipexolgruppen, där motsvarande resultat var 50 procent. Inga allvarliga motoriska biverkningar rapporterades under studiens gång. Ödem påträffades oftare hos patienter som började med pramipexol och dessa patienter led även av sömnighet i större utsträckning.

Med tanke på biverkningsprofilen hos båda läkemedel är det önskvärt att behandlingen anpassas individuellt, skriver forskarna bakom studien. I slutsatserna skriver artikelförfattarna deras resultat tyder på att levodopa och pramipexol är lika effektiva som inledande behandling mot Parkinsons sjukdom. Studien publiceras i tidskriften Archives of Neurology.