Lättare för receptarier läsa till apotekare

Det ska bli enklare för personer med receptarieutbildning att läsa
vidare till apotekare. Våren 2010 kommer lösningen att erbjudas för
första gången vid farmacevtiska fakulteten vid Uppsala universitet. Men
till en början finna bara fem platser.

2 okt 2009, kl 13:16
3

Annons

Personer som har en treårig receptarieutbildning kommer att erbjudas en enklare möjlighet att läsa vidare till apotekare från och med nästa vår. Det är den farmacevtiska fakulteten vid Uppsala universitet som erbjuder receptarier som läst i Uppsala att söka till en kompletterande utbildning. Tanken är att receptarier ska kunna läsa vidare till apotekare under kortare tid än vad som är möjligt idag.

Lösningen innebär att receptarier med treårig receptarieexamen från Uppsala universitet kan antas till apotekarprogrammets senare del. De receptarier som antas behöver läsa ytterligare tre år men tiden kan variera beroende på utbildningsbakgrund.

Carin Svensson, förbundsordförande i Sveriges Farmacevtförbund säger i en presskommentar att lösningen är en steg i rätt rikting men att hon önskar ytterligare steg mot en så kallad Bologna-modell.
-Arbetet måste gå vidare mot en sammanhållen utbildning där första steget är receptarieexamen och det avslutande är apotekarutbildning, säger Carin Svensson.

De första intagningarna sker till vårterminen 2010 och sista ansökningsdatum är den 15 oktober. Till en början kommer bara fem platser att erbjudas eftersom studenterna kommer att läa tillsammans med studenter på apotekarprogrammet.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Bara det faktum att det skiljer 3 år (eller i bästa fall 2 om man föjer bolognamodellen), hoppas man får upp ögonen om de stora skillnaderna mellan programmen.
  Att Apoteket AB sen försökt bunta ihop de två olika yrkesklasserna till en gemensam (famaceut) samt försökt ersätta apotekare med receptarier för att de senare är billigare i drift, är under all kritik.
  Den senaste lagstiftningen på området har tyvärr inte heller hjälpt till.

 2. Detta är mig veterligen första gången receptarier ges möjlighet att läsa vidare till apotekare utan att behöva börja från termin ett. Det kan sägas vara ett steg i rätt riktning. Men metoden är väldig tveksam. Jag vill se ett klar motivering exakt på vilket sätt receptarieutbildningen kan ersätta de första åren på apotekarutbildningen. I realiteten rör det sig om att väga fyra lästerminer av grundutbildning på apotekarprogrammet mot fem på receptarieprogrammet (sista terminen på recprogrammet omfattar exjobb och poänggivande apotekspraktik). Antagningskraven är inte identiska, långtifrån heller antagningspoängen. Att fakulteten agerar i riktning mot intäktsmaximering vet vi redan.

 3. Hej!
  Jag har en treårig receptarieutbildning och sedan studerat till magister i Farmaci i Göteborgs universitet.
  Jag tycker att det är orättvis att jag inte har samma möjligheter liksom de andra som läser i Uppsala och Umeå att kunna läsa vidare till apotekarprogrammet i Göteborg.
  Som jag vet att det finns många receptarier som är intresserad av att läsa vidare till apotekarprogrammet, men på grund av andra orsaker kan inte öka till Uppsala eller Umeå.