Annons

Landstingen bör betala för Apo-DOS

Apoteket bör ta ut en avgift för den snabbt växande Apo-DOS-verksamheten, anser Riksförsäkringsverket, men förslaget får mothugg:
? Det är helt oacceptabelt, säger Mikael Svensson i Landstingsförbundets läkemedelsprojekt.

23 aug 2001, kl 14:08
0

Annons

APO-DOS Förpaketerade läkemedel i brickor eller påsar har ökat snabbt, från 77 000 patienter 1995 till cirka 170 000 i år.

I dag har Apoteket 100 doseringsmaskiner spridda över hela landet och verksamheten sysselsätter nästan 700 personer i år.

Stor användning

Fördelarna är många: Tidsbesparing, mindre risk för felmedicinering och mindre kassation av läkemedel. I en enkät som RFV gjort till 240 sjukhem framgår att hela 218 av dem använde Apo-DOS, åtta stod på kö. Säkerhet och tidsbesparing var de klart viktigaste skälen för att välja Apo-DOS.

Eftersom Apoteket inte tar betalt för tjänsten, som kostar 200?300 miljoner kronor per år, bekostas Apo-DOS i dag via patientavgifterna och läkemedelsförmånen och belastar Apotekets resultat i motsvarande grad.

Detta har RFV uppmärksammat och i en rapport till regeringen föreslås att den extra servicen ska beläggas med en avgift.

? Apoteket tar redan nu ut avgifter för beredning av läkemedel. Och Apo-DOS är en beredningsform, ett ordinationssätt, säger avdelningsdirektör Eva Finder på RFV.

Tydlig prismodell

RFV vill ha en klar prissättning av den extra servicen med Apo-DOS och tycker det är rimligt att landstingen bidrar på ett tydligare sätt, eftersom det är läkare ? oftast landstingsanställda ? som avgör om en patient ska ha dospaketerade läkemedel och eftersom landstingen sparar pengar i form av utebliven vård för dospatienterna.

? Landstingen är ju med och betalar redan i dag, eftersom Apo-DOS ingår i den totala apotekskostnaden, säger Eva Finder.

RFV:s förslag får medhåll av Apoteket och Socialstyrelsen. Men Landstingsförbundet protesterar:

? Uppgörelsen i våras mellan staten och Landstingsförbundet om läkemedelskostnaderna togs under vissa premisser. Nu vill RFV ändra den bilden genom att lägga på ytterligare 300 miljoner kronor, det är fullständigt oacceptabelt, säger Mikael Svensson, apotekare i Landstingsförbundets läkemedelsprojekt.

? Det här kommer som lök på laxen för landstingen, som trots att de är hårt ekonomiskt pressade har tagit på sig en större ekonomisk risk för läkemedlen framöver.

RFV anser att det inte behövs något regeringsbeslut för nyordningen, som Apoteket kan införa redan 1 oktober.

? Vi har förklarat tydligt för departementet vad vi tycker. Man kan fråga sig om inte överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet gäller längre, säger Mikael Svensson.