Annons

Läkemedelsverket förordar Lucentis

Några landsting har börjat, andra diskuterar, att använda det betydligt billigare Avastin vid behandling av ögonsjukdomar istället för det godkända preparatet Lucentis. Läkemedelsverket som hittills varit passiva i frågan säger nu att Lucentis är det medel som bör användas.

19 mar 2012, kl 13:49
0

Annons

Läkemedelsverket har nu tagit ställning i frågan om behandlingen av ögonsjukdomen makuladegeneration.
Utifrån vad man vet idag förordar myndigheten användning av Lucentis.

Skälen är flera, men myndigheten pekar i sin sammanställning bland annat på att kunskapsläget för Avastin när det gäller effekt och säkerhet är bristfälliga och att säkerhetsdata tyder på en ökad risk för ögoninflammationer och eventuellt också vissa systemiska biverkningar.
Läkemedelsverket avråder alltså nu från off label-förskrivningen med Avastin.

Förskrivningen som anmälts till Socialstyrelsen av Diabetesförbundet kommer dock enligt Anders Bergström ordförande i Norrbottens läkemedelskommitte att fortsätta.
? Vi uppfattar det inte som att Läkemedelsverket förhindrar oss att fortsätta använda Avastin, säger han och hänvisar till att myndigheten säger att användningen av icke godkända läkemedel ska ske inom ramen för kliniska prövningar eller annan form av strukturerad uppföljning.
? Vi anser att vi har en mycket strukturerad uppföljning av vår förskrivning. Den rapporteras till makularegistret och alla eventuell biverkningar registreras noga. Vi anser att vår användning sker inom ramen för vad Läkemedelsverket anser godtagbart, säger Anders Bergström.