Annons

Läkemedelsverket dröjde för länge med beslut

Justitiekanslern, JK, kritiserar Läkemedelsverket för långsam handläggning. Detta efter att en barnpsykiatriker i Uppsala ansökt om generell licens för förskrivning av amfetaminpreparat med mera mot ADHD, men inte fått något besked från verket på drygt ett och ett halvt år.

16 sep 2005, kl 13:26
0

Läkaren ifråga ansökte om generell licens för förskrivning av fyra centralstimulerande läkemedel mot ADHD i mars 2003. Läkemedelsverket meddelade ett avslagsbeslut först den 3 november 2004.

Bakgrunden till dröjsmålet var att Läkemedelsverket ville avvakta en konsultbedömning och bedömning från Socialstyrelsen, eftersom ärendet var principiellt intressant. Konsultbedömningen blev dock aldrig genomförd och ärendet förblev obesvarat.

Läkaren ifrågasatte sedermera i en JK-anmälan om verket haft rätt att lägga ärendet i ?något slags djupfrysningsanläggning? och därigenom beröva honom möjligheten att få till stånd en överprövning av ett avslagsbeslut.

Justitiekanslern gick på läkarens linje i frågan och riktar kritik mot Läkemedelsverket för deras dröjsmål med att fatta beslut i ärendet.