Annons

Läkemedelsrekommendationer även på sjukhus

Stockholms läns landsting utökar sina läkemedelsrekommendationer att omfatta även läkemedel som används på sjukhus. Genom att förse sjukhusens läkare med beslutsstöd i val av läkemedel hoppas man kunna öka patientsäkerheten.

26 jan 2007, kl 14:33
0

Annons

Expertorganet i läkemedelsfrågor i Stockholms länds landsting, Läksak, kommer att utöka sina rekommendationer att gälla även på länets sjukhus. Anledningen är att patienterna ofta söker vård vid flera vårdinstanser och behovet av gemensamma riktlinjer är därför stort. Med de utökade rekommendationerna hoppas man kunna underlätta samarbetet mellan sjukhusen och säkra vårdkvaliteten för patienterna. Också vårdkedjan mellan sjukhusen och primärvården förväntas underlättas med de nya riktlinjerna.