Annons

Läkemedel stod för en tiondel av kostnad för hjärtsvikt

Vård på sjukhem är den enskilda kostnad som är störst när det gäller hjärt-svikt i Sverige. Det framgår av en poster, framtagen av fil dr Fredrik Andersson och apotekare Tina Rydén-Bergsten på Astra Hässle, som presenterades på läkarstämman.Sjukhemskostnaden beräknades uppgå till 1,1 miljarder kronor (38 procent) i 1996 års kostnadsläge. Den totala kostnaden för hjärtsvikt […]

18 jul 2002, kl 21:52
0

Annons

Vård på sjukhem är den enskilda kostnad som är störst när det gäller hjärt-svikt i Sverige. Det framgår av en poster, framtagen av fil dr Fredrik Andersson och apotekare Tina Rydén-Bergsten på Astra Hässle, som presenterades på läkarstämman.
Sjukhemskostnaden beräknades uppgå till 1,1 miljarder kronor (38 procent) i 1996 års kostnadsläge. Den totala kostnaden för hjärtsvikt var 2,94 miljarder kronor. Drygt 100 000 individer i åldern 50?80 år har hjärtsvikt.
Den näst högsta kostnaden avsåg sjukhusvård, 787 miljoner kronor (27 procent). Den tredje största, undersökningar och kirurgi som kostade 354 miljoner kronor (12 procent).
På fjärde plats kom läkemedelskostnaderna som uppgick till 301 miljoner kronor (10 procent). Öppenvård på sjukhusmottagningar kostade 231 miljoner kronor (8 procent) och i primärvården 162 miljoner kronor (6 procent).
Läkemedelskostnaden fördelades på följande grupper: ACE-hämmare (152 miljoner kronor), diuretika (111 miljoner kronor), hjärtglykosider (12 miljoner kronor) och övriga grupper (26 miljoner kronor).
Vätskedrivande läkemedel användes mest, 78 procent av patienterna fick diuretika. 24 procent fick ACE-hämmare och 20 procent hjärtglykosider.