Annons
?Läkare bryter mot skyldigheten att informera om pneumokockvaccin?
Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet.

?Läkare bryter mot skyldigheten att informera om pneumokockvaccin?

Barnhälsovårdsöverläkarna har inte tagit sitt etiska ansvar gentemot barn och föräldrar. De har i stället sett som sin uppgift att undanhålla information för att skydda smittskyddsexperter och politiker från kritik. Det skriver Hans Rosling, professor vid Karolinska institutet, och Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande för organisationen Barnplantorna.

29 okt 2007, kl 16:34
1

I en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beskrivs hur en läkare bedömde en febersjuk 13 månader gammal pojkes svullna öga som en allergi och sände hem honom med allergimedicin. När pojken nästa dag inte gick att väcka fick han åka ambulans till sjukhuset och på IVA fick mamman beskedet att han hade bakteriell hjärnhinneinflammation och kanske inte skulle överleva. Han hade drabbats av en livshotande pneumokockinfektion.

Pojken överlevde tack vare intensiv antibiotikabehandling, men fallet visar tydligt hur svårt det är att ställa rätt diagnos vid hjärnhinneinflammation på grund av pneumokocker. Förloppet blir hastigt och dramatiskt efter en inledningsfas som är mycket svår att skilja från en vanlig feberperiod och beskedligare former av pneumokockinfektion.

Smittskyddsinstitutets årsrapport beskriver 98 allvarliga pneumokockinfektioner hos förskolebarn i fjol. Fem barn dog i denna infektion mot vilken det sedan flera år finns ett vaccin som skyddar mot hälften av de allvarliga pneumokockstammarna. Till bilden hör att flera barn som överlever får kvarstående skador efter hjärnhinneinflammation, till exempel grava hörselskador eller dövhet.

Vaccination mot pneumokocker behövs, ändå är det bara i Stockholms län som alla små barn blir vaccinerade utan kostnad inom ramen för barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet är registrerat för användning på barn som skydd mot pneumokockinfektion men barnhälsovårdsöverläkarna har inte tagit sitt etiska ansvar gentemot barn och föräldrar. De har i stället sett som sin uppgift att undanhålla information för att skydda smittskyddsexperter och politiker från kritik.

Det är en ovan och inte alls lätt uppgift att informera föräldrar om ett ganska dyrt vaccin som samhället inte subventionerar men som kan skydda barn från död, lidande och handikapp. Länge informerade inga barnavårdscentraler, och på många håll informerar BVC om pneumokockvaccination enbart vid direkt förfrågan från föräldrarna. På direkt uppmaning hävdade för ett år sedan den läkare som var ansvarig för informationen om vaccination och dagissmitta att det kunde tolkas som marknadsföring om han informerade Stockholms föräldrar på internet om att det finns ett registrerat vaccin att använda i Sverige mot många av de farliga pneumokockerna.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till öroninflammation och hjärnhinneinflammation samt en av de vanligaste orsakerna till lunginflammation hos barn. Vaccinet skyddar mot flertalet av de invasiva infektioner som orsakas av de sju ingående typerna och totalt sett mot de flesta av de invasiva pneumokockinfektionerna.

Smittskyddsinstitutets expertgrupp för vaccinationer, Refvac, rekommenderade i fjol att alla barn skulle vaccineras med det konjugerade pneumokockvaccinet. Socialstyrelsen utreder sedan dess medan Danmark och Norge redan vaccinerar. I detta läge ska Sveriges barnhälsovårdsöverläkare begrunda Läkarförbundets etiska regler punkt 4 och 5 som säger att:

? Läkaren skall behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.

? Läkaren skall respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.

Tidigare var etik och Socialstyrelsens anvisningar samma sak men så kommer inte framtiden att se ut beträffande vaccinering. Det är därför angeläget att HSAN och etiska organ prövar om inte barnhälsovårdsläkare bryter mot yrkesetiken när de av slentrian undanhåller information om alla de i Sverige registrerade vaccinerna för barn.

Ann-Charlotte Gyllenram
Ordförande Barnplantorna

Hans Rosling
Professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet

.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Det är vansinnigt att Barnplantornas Ann-Charlotte Gyllenram förvrider dövas rättigheter från positiv till negativ. Det är hennes enskilda problem som inte bör gå ut över döva och hörselskadade. Det finns fantastiska resurser som döva och hörselskadade har byggt upp för att tillgodose föräldrar till nyfödda döva barn.

  Visste ni, att de gamla döva som förbjöds använda teckenspråk i skolan i gamla tiden. Oralism var deras punkt. Dom har aldrig haft CI. Dom talar väldigt bra idag och överläsa bra. Bättre än oss, moderna döva. Det beror på att vi använder mycket teckenspråk och språket har utvecklat på många håll på snabba takter.

  Om att man får CI ska man vara stendöv, men man blir så kallt mer döv, när man har CI. Det är ändå oöndigt? Det kostar tusenhundratals lappar för tekniska hjälpmedel medan det finns viktigare insatsaer att använda pengar till t.ex utbildningar, utveckling med tolkfrågan. Att bara fokusera på att vara Gud och bota dövhet. Man blir aldrig CI-hörande. Bortkastat med massa pengar i sjön. Dövhet kan inte utrotas bort.

  Man är ändå född döv och det är meningen att använda teckenspråk, det härskande språket. Kroppspråk och teckenspråk som har funnits långt tillbaka i gamla tider.
  Att ha CI och använda teckenspråk förstör det naturliga teckenspråket. Att ha CI innebär att man ska kunna tala och teckna svenskmässigt. Men ni som är vuxendöva, och har förlorat hörseln är helt en annan sak.

  Barnplantorna respekterar inte döv- och hörselskadades riksorganisationer som redan har erbjudit föräldrar till samtal och besök av dövsskolorna. Låt föräldrar få mer tid att fundera om hur de skall bestämma sig för barnets framtid. En nogrann utvärdering är mycket viktigt. Idag får föräldrarna till nyfödda döva barn information från läkarna som inte vet om döva och hörselskadade. Det är inte bra!

  Att välja ett beslut åt ett nytfött barn är fel. Det sägs, att föräldrar vet bäst för barnets rätt. Det är fel. Låt barnet vara sig själv. Tills barnet är tillräckligt stor nog för att kunna välja själv.

  Älska barnet istället och låt barnet få lära sig att barnet kan utveckla till en stark individ trots sin dövhet. Inte för att göra barnet till en försökkanin för läkare och Barnplantorna. Dövt barn blir inte smartare med CI. Eller få ett lyxjobb.

  Det är individer som avgör med olika bakgrund. Livstil. Intressen. Vilja. Hjärnans olika nivåer och våglängder. Att acceptera människans skapelse.

  Dagens läxuppgift:

  Att acceptera. Att acceptera det naturliga.