Annons
Lägesrapporter belyser ojämn vaccintäckning
Centrum i Stockholmsförorten Fruängen. Foto: Istock

Lägesrapporter belyser ojämn vaccintäckning

Region Stockholm lanserar regelbundna lägesrapporter om den mycket ojämna vaccintäckningen i länet.

2 mar 2022, kl 10:55
0

Annons

Region Stockholm har liksom många andra delar av Sverige en mycket ojämn vaccintäckning när det gäller vaccinationerna mot covid-19. Till och med vecka 7 hade till exempel 44 procent av personerna över 64 år i förorten Rinkeby tagit tre doser vaccin. Motsvarande siffra för samma åldersgrupp i mer välbärgade bostadsområden var i många fall nästan dubbel så hög. I det villatäta Trollbäcken i Tyresö kommun hade till exempel 86 procent av dem över 64 år fått tre doser.

Startar rapportering om ojämn vaccintäckning

Detta visar den första av de regelbundna lägesrapporter om vaccintäckningen i länet som regionen beslutat sig för att börja publicera. Den första rapporten kom i dag och uppdaterade rapporter ska sedan komma var tredje vecka. Det är Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, inom Region Stockholm som står bakom statistikrapporterna. Ett syfte är att närmare beskriva problemet med ojämn vaccintäckning. Hur varierar täckningen mellan olika bostadsområden, åldersgrupper och sociodemografiska grupper?

– Vi ser att det finns tydliga skillnader i vaccinationstäckning mellan olika bostadsområden och sociodemografiska grupper i länet. Även om skillnaderna generellt minskat något den senaste tiden, så kvarstår betydande ojämlikheter, säger Stefan Fors, handläggare vid CES, i ett pressmeddelande.

Födelseland påverkar

Enligt rapporten har 90 procent av befolkningen från 12 år fått minst en dos i de områden där vaccintäckningen är högst – delar av Täby, Norrtälje och Österåker. I områdena med lägst täckning – Rinkeby, Tensta och Fittja – har mellan 52 och 57 procent fått minst en dos.

Andelen vaccinerade skiljer sig också åt beroende på födelseland. Den är högst bland dem födda i Norden och lägst bland personer födda i Östeuropa. Stefan Fors menar att det är angeläget att tydligt belysa dessa skillnader för att kunna planera det fortsatta vaccinationsarbetet.

– Uppgifterna om födelseregion är viktiga eftersom de kan visa vilka grupper som främst behöver nås för att öka vaccinationstäckningen och minska ojämlikheterna. Med denna kunskap blir det lättare att rikta vaccinationsinsatser till dem som behöver det mest, säger han.

Allt fler yngre tar tredje dos

I regionen som helhet hade något under 81 procent av befolkningen på 12 år och däröver tagit minst en dos vaccin mot covid-19 till och med vecka 7. Vaccinationstäckningen är liksom i riket som helhet högst bland de äldre. 90 procent av befolkningen som är 65 år och äldre hade fått en första dos vaccin, medan motsvarande andel bland de yngsta, 12 till 29 år, var 69 procent.

Bland de yngre stiger fortfarande vaccintäckningen för dos 3, medan efterfrågan på dos 3 verkar vara mättad bland dem som är 50 år och äldre, skriver CES.