Krislinje ska vägleda apotekspersonal

Krislinje ska vägleda apotekspersonal

På kvällen den 4 maj får apoteksanställda veta om de ska byta ägare eller blir kvar inom Apoteket AB. Monica Höglind, HR-chef på Apoteket berättar i en intervju att en särskild help-desk kommer att starta dit apotekspersonal kan vända sig med frågor.

29 apr 2009, kl 13:40
0

Annons

Hur upplever du stämningen bland personalen ute på apoteken just nu?
– Jag har varit ute en hel del bland medarbetarna och min uppfattning är att det råder en positiv förväntan. Självklart finns det de som är oroliga och hur man ser på omregleringen beror på fler saker, var man bor, ålder och den egna inställningen till förändringar. Men främst tror jag att alla tycker de ska bli skönt att snart äntligen få veta vad som kommer att hända.

Vad händer den 4 maj?
– Då får personalen reda på om det apotek de jobbat på ingår i ett av de kluster som ska säljas eller om det bli kvar i Apotekets ägo. Varje kluster kommer att övergå till ett bolag som kommer att driva verksamheten fram till dess att det säljs.

När måste anställda som tillhör ett apotek som ska säljas bestämma sig om de vill vara kvar eller inte?
-Alla berörda kommer att få ett brev hemskickat med information i slutet av nästa vecka med information om vad som gäller. Efter det har de två veckor på sig att svara. Personal på ett berört apotek kommer automatiskt att gå över i den nya verksamheten men har enligt lagen rätt att säga nej.

Enligt Omstruktureringsbolaget tar det omkring ett halvår innan försäljningen är klar. Är det inte svårt för personalen att välja innan de vet vilken den nya arbetsgivaren blir?
– Det här är något som vi resonerat mycket om och självklart vore det optimalt om de kunde veta vem de ska arbeta för innan de bestämmer sig, men det fungerar inte med de förutsättningar vi har nu, det måste bli klart innan.
– Vi är förberedda på att det kommer dyka upp många frågor och nästa vecka kommer vi att öppna en help-desk dit våra medarbetare kan vända sig med frågor via telefon eller e-mejl. Den kommer att vara bemannad mellan klockan 8 och 21 och hålla öppet i två veckor.

Vad händer med medarbetare som inte vill följa med till den nya arbetsgivaren?
– Eftersom det apotek den personen arbetar på inte längre kommer tillhöra Apoteket AB kan vi hamna i en övertalighetsprocess och vi diskuterar flera olika lösningar just på det nu. Men vår förhoppning är att de allra flesta ska följa med till den nya arbetsgivaren.

Hur ska ni hålla kvar era medarbetare nu när de får många olika arbetsplatser att välja bland?
– Vi kommer att fortsätta att vara ett företag som verkar för ett liv i hälsa och vara en arbetsplats för de som vill jobba med de frågorna. Vi arbetar ständigt med medarbetarskap och satsar på nöjda medarbetare eftersom vi vet att motiverade medarbetare ger nöjda kunder.

Läs andra intervjuer med profiler inom apoteksomregleringen:
090506 Omstruktureringsbolagets vd Eva-Britt Gustafsson
090513 Läkemedelsverket inspektionsenhet, Erica Hagblom
090520 Farmacevtföretagarna, Lennart Axelsson
090527 Servicebolagets vd, Ylva Hambraeus Björling
090603 Apotekets omregleringsorganisation, Stefan Gustafsson
090610 Apotekets internationella chef,
Thony Björk
090617 Statssekreterare på finansdepartementet, Dan Ericsson
090617 TLV:s apoteksansvarige, Magnus Thyberg