Annons

Kostnaderna ökade med två miljarder kronor 1999

Förra året var läkemedelsanvändningen något lägre än hamstringsåret 1996. Men kostnaderna har ökat med 17 procent sedan dess.
Läkemedelskostnaden var 18,3 miljarder (AIP), knappt två miljarder kronor mer än 1998.

6 jun 2002, kl 08:20
0

Annons

Läkemedelskostnaderna fortsatte uppåt under 1999, något som knappast har undgått den som följer nyhetsrapporteringen i radio, TV och dagspress. Under fjolåret ökade kostnaderna (räknat som AIP, apotekens inköpspriser) med 1,9 miljarder kronor till 18,3 miljarder kronor, en ökning med drygt 11 procent sedan 1998. Kostnaden var 2,7 miljarder högre än 1996.


Prishöjningar står för en obetydlig del av kostnadsökningen; mindre än en halv procentenhet. Ökad användning (mätt som DDD, definierade dygnsdoser) stod för fyra tiondelar medan övergång till dyrare behandlingar och helt nya behandlingar svarar för drygt halva kostnadsökningen, det vill säga en miljard kronor.


Och av denna del av kostnadsökningen står bantningsmedlet Xenical och potensmedlet Viagra för hälften. Massmediabilden av att Xenical och Viagra driver på läkemedelskostnaderna får därmed sägas vara korrekt. Den totala effekten av dessa läkemedel på samhällsekonomin är dock en helt annan, och mer komplicerad, fråga där det ännu inte finns uttömmande svar.


Användningen, räknad som definierade dygnsdoser DDD, ökade med knappt 4,5 procent under 1999 till knappt 4,9 miljarder DDD. Det var en ökning med 0,3 miljarder DDD jämfört med 1998, men något lägre än hamstringsåret 1996 då användningen nådde strax över 4,9-miljarderstrecket.


 


Patienter fick betala mer


Från och med den 1 juni 1999 är gränsen för högkostnadsskydd i läkemedelssubventionen 1 800 kronor. Höjningen med 500 kronor medförde att patienternas andel av läkemedelskostnaden steg. Förra året betalade patienterna 4,4 miljarder kronor för receptbelagda läkemedel, en ökning med drygt 20 procent. Patienternas andel av hela kostnaden ökade från 21,4 procent 1998 till 22,8 procent 1999.


Landstingens/statens kostnader för läkemedel ökade samtidigt med 11 procent till 14,9 miljarder kronor.


Apoteket AB tror att läkemedelsförsäljning på recept fortsätter att öka under 2000. Enligt prognosen blir ökningen 8,5 procent, vilket skulle innebära en total försäljning på 20,1 miljarder kronor (AUP, apotekens utförsäljningspriser). Om ökningstakten blir densamma som under 1999 slutar notan på 20,7 miljarder kronor.


Dock tror Apoteket AB att kostnadsökningen blir lägre i år än förra året. Tre skäl är att kostnadsmedvetenheten hos landsting och förskrivare ökar, att patienterna får betala en större andel och det faktum att kostnadsökningstakten var lägre under andra halvåret 1999.


 


Backande vitaminer


Vi använder mycket vitaminer, drygt 50 dygnsdoser i genomsnitt varje år. Men användningen minskar, åtminstone den som säljs på apoteken. 1996 använde vi 15 procent mer vitaminer än 1999.


Bland läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom visar de kolesterolsänkande statinerna en fortsatt stark ökningstakt. Det omfattande arbetet att förmå läkare att i större utsträckning förskriva medel som dokumenterat sänker dödligheten har pågått i ett decennium, men har inte förändrat förskrivningsmönstret.


Under förra året ökade användningen av diuretika med 1 procent, betablockerare och kalciumantagonister med 6 procent och ACE-hämmare med 7 procent. Den nya gruppen angiotensin-II-antagonister, där klinisk dokumentation fortfarande saknas, ökar kraftigt och tar marknadsandelar från de äldre typerna av hjärtläkemedel.


Kostnadsmässigt närmar sig den marknadsledande statinen Zocord Cipramil på andraplatsen i försäljningsstatistiken. Men den snabbaste ökningstakten står Lipitor för, som mer än fördubblade sin försäljning förra året. På den totala världsmarknaden tros Lipitor inom några år nå en total årlig försäljning närmare 100 miljarder kronor, det vill säga dubbelt så mycket som Losec-försäljningen idag.


 


Hässles Losec tillbaka i topp


Den totala Losec-försäljningen (parallellimporterade kapslar och Hässles Mups-tabletter) var knappt 1,1 miljarder kronor under 1999. En förändring jämfört med 1998 är att AstraZeneca under 1999 tagit tillbaka tappade marknadsandelar till parallellimportörerna.


Från att ha stått för mer än halva Losec-försäljningen 1998 gick parallellimportörernas andel ner till en tredjedel 1999. Detta avspeglas också i statistiken för företag. Cross Pharma och Medartuum, som dominerar Losecförsäljningen bland parallellimportörerna, backade kraftigt förra året trots ett generellt uppsving för parallellimporten.


Losecs ställning bland svenska förskrivare är oerhört stark, men en intressant fråga är om det faktum att allt fler läkemedelskommittéer ersätter Losec med billigare alternativ på rekommendationslistorna får genomslag på förskrivningsmönstret. AstraZeneca håller en hög profil trots denna tendens.


? Vi står fast med vårt pris på Losec. Vi ändrar inte vår nuvarande strategi, säger Staffan Ternby, AstraZeneca.


Sten Erik Jensen