Annons

Kommissionen publicerar aktörers svar

EU-kommissionen har nu fått svar från flera aktörer med anledning av
sin rapport om att läkemedelsindustrin använder otillåtna medel för att
försena försäljningen av generika. Över fyrtio yttranden har kommit och
svaren presenteras inom kort på kommissionens hemsida.

12 feb 2009, kl 18:08
0

Annons

Under 2008 inledde EU-komissionen en granskning av europeiska företag som tillverkar originalläkemedel. Anledningen var misstankar om otillåtna uppgörelser och tvivelaktiga strategier som försenar den generiska konkurrensen på marknaden.  Vid två tillfällen genomförde inspektörer från kommissionen oannonserade räder på flera av de stora originalföretagen för att leta efter bevis. Arbetet ska leda till en rapport som förväntas bli klar innan sommaren.

I november förra året kom kommissionen med en delrapport som har varit ute för överseende hos aktörer på området. I söndags var sista dagen att lämna in ett yttrande och över 40 stycken har kommit. Enligt kommissionens talesman Jonathan Todd, ska alla yttranden publiceras på deras hemsida inom de närmsta veckorna och kommer sedan att vara underlag för diskussion när den slutgiltiga rapporten tas fram.

I delrapporten anklagar EU-kommissionen företagen för att använda flera trick för att försena och hindra konkurrensen. Bland annat genom att stämma generikatillverkare och göra otillåtna uppgörelser med dem förhindras nyare kopior att nå marknaden. Att ansöka om flera patent på en och samma produkt, upp till 1000 stycken enligt rapporten, är ett annat sätt att försvårar läget för generikaföretagen. Företag som brutit mot konkurrensreglerna kan få böta upp till tio procent av sin årsförsäljning.

Rapporten har mött hård kritik från industrin och deras europeiska branschorganisation, EFPIA, menar att EU-kommissionen misskrediterar en bransch som behöver långa patent med tanke på de investeringar som läggs ner för att utveckla nya läkemedel.