Annons

Kommentar till Lillys replik från Läkemedelsvärlden

Curt Furbergs kritik mot Lilly om Zyprexa, se länk i högermarginalen här intill, är stenhård. Jag har sedan jag genomförde intervjun med honom även tagit del av Lillys syn på saken, och företagets bild av verkligheten är inte oväntat en helt annan. Är det Furberg gett uttryck för korrekt är det skrämmande och ett tecken […]

4 nov 2005, kl 13:03
0

Curt Furbergs kritik mot Lilly om Zyprexa, se länk i högermarginalen här intill, är stenhård. Jag har sedan jag genomförde intervjun med honom även tagit del av Lillys syn på saken, och företagets bild av verkligheten är inte oväntat en helt annan.

Är det Furberg gett uttryck för korrekt är det skrämmande och ett tecken på att industrins rörelse mot ökad öppenhet inte kommit så långt som man kan önska. För patienternas skull är förhoppningsvis Lillys version den som bäst överensstämmer med verkligheten. Lilly har gått i första ledet i en föredömlig utveckling mot ökad transparens, och det agerande Curt Furberg beskriver vore helt oförenligt med detta.

I alla händelser lär antagligen ord stå mot ord i frågan om Zyprexa, vilket riskerar leda till en infekterad ordväxling i Läkemedelsvärldens spalter. Lilly har nu replikerat ? se länk i högermarginalen ? och Curt Furberg har sagt sig vilja föra meningsskiftet vidare.

På grund av kritikens dignitet var det olyckligt att Lilly inte fick komma till tals i samma nummer av den tryckta tidningen som intervjun med Curt Furberg publicerades i, och vi beklagar detta. Av praktiska skäl var det inte genomförbart, men vi angav tydligt att Lilly skulle beredas utrymme för replik i nästkommande utgåva. För Läkemedelsvärlden är det en självklarhet att båda sidor måste få komma till tals och presentera sina bästa argument.

Lilly menar i sin replik att Läkemedelsvärlden gjort sig skyldig till ett pressetiskt fel eftersom vi publicerat "en enskild persons felaktiga påståenden utan att först gå igenom relevanta fakta".

Det är något oklart vad man åsyftar. I en intervju måste den som frågas ut naturligtvis citeras. Det faller på sin egen orimlighet att redaktionen skulle faktagranska varje enskilt uttalande, eller bara tillåta kontroversiella utspel om de föregåtts av en extensiv faktaredovisning. Däremot måste den som angrips naturligtvis få bemöta kritiken ? det är en pressetisk grundsats.

I nästa utgåva (nummer 12) ger Patrik Jönsson, vd för Lillys svenska marknadsbolag, sin syn på saken i en intervju. Repliken från företaget kommer också att publiceras i nästa tryckta utgåva.

Nils Bergeå, t f chefredaktör, Läkemedelsvärlden