Annons

Kombination bra för KOL-patienter

En kombination av två olika bronkvidgande medel ger bättre lungfunktion hos KOL-patienter än ett. Det beskedet kommer från Novartis som avslutat två fas III-studier.

11 feb 2011, kl 11:46
3

Annons

Resultat från två fas III-studier visar att KOL-pateinter som behandlats med en kombination av Novarits läkemedel Onbrez Breezhaler (indakaterol) och Spiriva (tiotropium) från Boehringer Ingelheim och Pfizer uppnår en bättre lungfunktion är patienter som enbart behandlades med Spiriva. Det meddelar Novartis i ett pressmeddelande.

I studierna, INTRUST 1 och 2, ingick 2276 patienter med lindrig till allvarlig KOL. Dessa slumpades till att inhalera Onbrez Breezhaler eller placebo en gång dagligen. Båda preparaten är bronkdilaterande men med olika verkningsmekanismer. Alla studiedeltagare fick även Spiriva en gång dagligen. Enligt Novartis uppnådde patienterna efter tolv veckor i kombinationsgruppen en signifikant förbättrad lungfunktion med avseende på FEV1 jämfört med de som enbart fick Spiriva.

Närmare resultat från de båda studierna kommer att presenteras på American Thoracic Societys:s kongress i maj i år, meddelar företaget.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Spiriva har en effektkurva , som ser ut som en titrerkurva. Höjer man dosen väsentligt får man ytterligare effekt.

  2. Af teksten fremgår:
    “Enligt Novartis uppnådde patienterna efter tolv ??????? i kombinationsgruppen en signifikant förbättrad lungfunktion”
    Er det tolv “dagar”, “veckor”, “månader” eller hvad?
    Med venlig hilsen

  3. Helt riktigt uppmärksammat hade ordet veckor olyckligt trillat bort ut texten. Nu är det åtgärdat. Mvh / Redaktionen