Annons

Klozapin var något effektivare än Haldol till samma totalkostnad

Schizofreni är en svår kronisk sjukdom, som få patienter någonsin blir friska från. Färre än var femte patient blir helt återställda efter en första psykotisk attack och kan återvända till det liv de levde före psykosen.Tidigare läkemedel har varit utan effekt för det stora flertalet patienter. I slutet av 1980-talet kom klozapin (Leponex, Novartis), som […]

24 jul 2002, kl 21:54
0

Schizofreni är en svår kronisk sjukdom, som få patienter någonsin blir friska från. Färre än var femte patient blir helt återställda efter en första psykotisk attack och kan återvända till det liv de levde före psykosen.
Tidigare läkemedel har varit utan effekt för det stora flertalet patienter. I slutet av 1980-talet kom klozapin (Leponex, Novartis), som är ett relativt sett dyrt läkemedel ? årskostnaden är cirka tio gånger högre än för äldre läkemedel mot schizofreni. Tidigare undersökningar har talat för att medlet är mer effektivt än standardbehandling.
Den aktuella studien har vidgat perspektivet och har, utöver medicinska parametrar, även analyserat totalkostnaden för samhället för en grupp patienter som behandlats med klozapin i jämförelse med en som erhållit haloperidol (Haldol, Janssen-Cilag).
Studien, som pågick i ett år, var randomiserad och dubbelblind. Ingående patienter led av refraktär schizofreni och hade året före studien varit intagna på sjukhus på grund av schizofreni i 30?364 dagar. I klozapingruppen ingick 205 patienter och i haloperidolgruppen 218 patienter. Patienter kunde byta behandling under året.
Alla patienter fick den övriga behandling och rehabilitering som var kliniskt indicerad.
I klozapingruppen fullföljde 57 procent av patienterna ett års behandling. I haloperidolgruppen var andelen 28 procent. 51 procent av dem som slutade medicinera i haloperidolgruppen, men enbart 15 procent i klozapingruppen, avbröt behandlingen på grund av utebliven effekt eller försämring av symtomen.
Symtomnivåer mätta enligt ?Positive and Negative Syndrome Scale of Schizophrenia? var 5,4 procent lägre i klozapingruppen. Det fanns inga skillnader mellan grupperna med avseende på livskvalitet, utom bland dem som inte bytte läkemedel under studiens gång. Bland dem som var ?trogna? ett läkemedel hela behandlingsåret noterade klozapingruppen bättre livskvalitet.
Under året var antalet sjukhusdagar färre i klozapingruppen, 148 dagar jämfört med 168 dagar. Klozapinpatienterna utnyttjade däremot mer resurser i öppenvården än haloperidolpatienterna.
Patienter som fick klozapin upplevde färre fall av tardiv dyskinesi (ofrivillig rörelsestörning) och extrapyramidala bieffekter.
Den totala kostnaden för antipsykotiska läkemedel var avsevärt högre i klozapingruppen, 3 199 dollar per patient jämfört med 367 dollar för haloperidolgruppen.
Men när man beräknade de totala kostnaderna för patientgrupperna var skillnaderna små och inte statistiskt signifikanta; 58 151 dollar för klozapingruppen och 60 885 dollar för haloperidolgruppen.
New England Journal of Medicine 1997;337:809?15, 851?2

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng