Annons

Kliniska prövningar i utvecklingsländer ifrågasätts

Fler och fler läkemedelsföretag testar nya läkemedel utanför USA:s och
Västeuropas gränser visar en ny rapport som New England Journal of
Medicine har publicerat. Nu efterlyser amerikanska forskare bättre
regelverk för dessa.

19 feb 2009, kl 11:07
0

Annons

Amerikanska forskare har gått igenom trehundra vetenskapliga rapporter som publicerats i New England Journal of Medicine, Journal of American Medical Association och Lancet mellan 1995 och 2005. Antal kliniska prövningar som gjordes i Västeuropa och USA minskade under perioden, medan antalet kliniska prövningar utförda i utvecklingsländer ökade. 157 av 509 industrisponsrade kliniska prövningar som registrerades på ClinicalTrials.gov under 2007 gjordes i tredje länder, rapporterar studien.

Att driva kliniska prövningar i Asien eller Östeuropa är billigt, kostnaden per patient kan vara tio gånger mindre i Indien jämfört med västvärlden. Patientgrupperna är dessutom större. Artikelförfattarna påpekar att kliniska prövningar i tredjevärlden faktiskt kan vara ett sätt för lokalbefolkningen att få tillgång till bättre sjukvård och utbildning. Däremot ifrågasätter de om det är befogat att testa ett visst läkemedel i ett land där det inte kommer att marknadsföras. Det kan om att testa ett läkemedel mot välfärdssjukdomar som diabetes eller hjärtsvikt i ett malariahärjat land.

Det finns skillnader mellan olika etniska grupper när det gäller genotyp eller levnadssätt och detta kan påverka hur människor reagerar på läkemedel. Därför kan det ibland vara svårt att tolka resultaten av kliniska prövningar som gjordes i utvecklingsländer. Det är inte självklart att samma läkemedel har samma effekt på patienter i olika länder, skriver artikelförfattarna i en kommentar.

Forskarna anser att det är viktigt att läkemedel testas under olika förhållanden, men efterlyser ett bättre regelverk och nya riktlinjer från bland annat World Health Organisation.