Annons

Oenighet om förfalskningar

Flera utvecklingsländer kritiserar att WHO använder termen förfalskade (counterfeit) läkemedel för att beskriva problem som handlar om kvalitet, säkerhet och effektivitet. WHO har nu fått skjuta upp en resolution om hur länder ska bekämpa förfalskade läkemedel.

18 feb 2009, kl 14:38
0

Annons

Oenighet om vad som ska definieras som falska (counterfeit) läkemedel har blossat upp inom WHO. Flera utvecklingsländer har kritiserat den definition som WHO:s direktion presenterade på ett möte i slutet av januari.

Kritikerna, bland annat Indien och Brasilien, hävdar att WHO är på väg att vidga sin definition till att också omfatta intrång i de immateriella rättigheterna. De menar att WHO med en sådan definition går de multinationella företagens ärende, genom att frågan om säkra läkemedel kan utnyttjas av dem i konkurrensen med generikaföretag.

Flera delegationer
på mötet i januari hävdade också att WHO genom att använda termen counterfeit, som är en term som används i diskussioner om patent och immateriella rättigheter, förvirrar en diskussion som främst bör handla om falska och undermåliga produkter.

Oenigheten om
utkastet till en definition av caunterfeit och WHO:s mandat att bekämpa förfalskningar resulterade i att en ny rapport och resolution kommer att presenteras vid World Health Assembly i Genève i maj.