Annons

Genotypbestämning kan ge säkrare warfarindosering

I en studie som publiceras i New England Journal of Medicine idag har
forskare undersökt kopplingen mellan patienternas genotyp och
doseringen av det blodförtunnande medlet warfarin. Resultaten väcker
hopp om att kunna optimera doserna för varje individ.

19 feb 2009, kl 11:26
0

Annons

Den effektiva dosen av warfarin kan variera kraftigt mellan individer. Överdosering av warfarin kan leda till bland annat kraftiga blödningar, leverskador och kärlinflammation. En alltför låg dos av warfarin ökar risken för trombos, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Patienter som riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar börjar oftast med ganska låga doser av warfarin. Sedan ökar läkarna dosen gradvis tills det visar sig att läkemedlet har en bra effekt. Det kan vara både tidskrävande och kostsamt att bestämma hur mycket warfarin den enskilde patienten ska ta.

Den aktuella studien, utförd av forskare från International Warfarin Pharmocogenetics Consortium, är en av de mest omfattande hittills vad gäller kopplingen gener och läkemedelsomsättning i kroppen. Forskarna har samlat information om mer än 5000 patienter i nio länder. Alla patienter fick warfarinbehandling och doseringen hade bestämts i förväg med konventionella metoder. Information om patienternas genotyp, etnisk bakgrund och sjukdomshistoria sammanställdes och analyserades.

Forskarna undersökte vilken version av genen CYP2C9 som patienterna hade. Genen kodar för enzymet cytokrom p450 2C9 som omsätter warfarin och andra läkemedel i levern. Analysen omfattade även genvariationer i VKORC1, som kodar för enzymet som aktiverar vitamin K och främjar blodkoagulation.

Med hjälp av information från drygt 4000 av patienterna för att skapa en matematisk modell som kunde förutspå hur mycket warfarin resten av patienterna som ingick i studien borde få. Dosen som togs fram med modellens hjälp jämfördes med den optimala warfarindosen patienterna faktiskt tog. Forskarna fann att modellen kunde komma fram till doseringen som låg väldigt nära idealdosering för den enskilde patienten.

I dagsläget är det inte aktuellt att rutinmässigt bestämma patienternas genotyp vid förskrivning av läkemedel. Forskarna bakom studien kommer att vidareutveckla sin modell och hoppas kunna hjälpa fler patienter i framtiden.