Annons
Ketamin kan fungera för svårt deprimerade

Ketamin kan fungera för svårt deprimerade

Narkosmedlet kan ge en snabb antidepressiv effekt hos patienter med svår och medelsvår depression.

10 mar 2017, kl 14:54
0

Annons

Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, efter att ha granskat två systematiska översikter från Cochrane Collaboration.

Ketamin har använts som narkosmedel i över trettio år. För 15 år sedan upptäckte man att läkemedlet, givet i lägre doser, även fungerar antidepressivt.

SBU:s analys visar att injektion av ketamin i låg dos kan fungera för patienter med medelsvår till svår depression. Det kan också förbättra tillståndet för patienter där behandling med läkemedel eller elektrokonvulsiv terapi, ETC, inte fungerat.

En fördel med ketamin är att effekten kommer efter bara några timmar, till skillnad från sedvanlig läkemedelsbehandling där effekten kan dröja flera veckor. Det är i dag bara ECT bland godkända depressionsbehandlingar som har så snabb antidepressiv effekt.

SBU har också genomfört en undersökning av hur ketamin i dag används i landstingen och regionerna. Där framgår att ketamin används vid behandling av svår depression i sju av Sveriges 21 sjukvårdsområden, men i begränsad omfattning (alla utom 2 svarade).

Om långtidsstudier visar goda resultat kan ketamin, som i dagsläget inte är godkänt som depressionsterapi, bli ett viktigt tillskott i behandlingen av depressioner, skriver SBU. Myndigheten efterlyser också forskning kring användning av substansen vid bipolär sjukdom.