Annons

Insulin via luftvägarna gör många stick överflödiga

Ett insulin som kan inhaleras skulle underlätta för många diabetiker. Flera sådana är sedan länge under utveckling och först i raden finns samarbetsprojektet Exubera. Flera svenska diabetesspecialister är dock skeptiska till idén att tillföra insulin via lungorna.

24 maj 2005, kl 11:40
0

Insulininjektioner är en daglig prövning för många diabetiker. Läkemedelsindustrin har länge försökt ta fram andra administrationssätt; plåster, pumpar, perorala formuleringar som inte bryts ned i magtarmkanalen med mera.

Ett av de mer genomförbara alternativen tycks vara transport av insulin till lungorna via inandningen. Idén är inte ny ? redan på 1920-talet började forskare undersöka möjligheterna att ge insulin pulmonärt.

Svårigheterna har dock visat sig vara många; bland annat har stora mängder insulin fastnat i munnen och svalget i flera av de modeller som utvärderats.

Kombineras med injektioner

Idag har flera företag, bland andra Novo Nordisk, Lilly och bioteknologiföretaget Coremed pulmonära insuliner i klinisk utveckling. Pfizer, Sanofi-Aventis och bioteknikföretaget Nektar Therapeutics samarbetsprojekt Exubera har dock kommit allra längst. Fas III-programmet är avslutat och ansökningar om godkännanden är efter diverse förseningar inlämnade i såväl EU som USA (se faktaruta).

Exubera är ett snabbverkande insulin i pulverform som når lungorna via inandning genom en särskild inhalator. För de flesta aktuella patienterna är det tänkt att kombineras med enstaka injektioner med långverk-ande insulin. Injektioner med snabbverkande insulin kan dock ersättas med inhalationer med Exubera. Över 3 500 patienter har hittills fått läkemedlet inom ramen för prövningarna.

?Biologisk absurditet?

Christian Berne, professor och överläkare vid Uppsala akademiska sjukhus, är sedan länge skeptisk mot principen att ge insulin via lungorna.

? Företagen har försökt räta ut frågetecknen de senaste åren, men jag ser det fortfarande som en biologisk absurditet att introducera ett protein som insulin via luftvägarna. Det finns oroande signaler om tillväxtstimulering hos vanliga och maligna celler vid långtidsbehandling med pulmonärt insulin. Det handlar inte om cancerogenitet, men om maligna celler redan skulle finnas vore det ju synnerligen olämpligt att celltillväxten stimuleras. Dessutom har man sett att mängden insulinantikroppar ökar när man introducerat molekylerna den här vägen, det kan bland annat ge en långsammare insättning av effekten.

? Man kan jämföra med Losec, där fanns det ju tidigt signaler om en koppling till cancer som visade sig ogrundade. Jag är naturligvis beredd att ompröva min inställning om det visar sig att jag har fel, säger Christian Berne.

För några år sedan blev han tillfrågad om han ville delta som prövare i den kliniska utvecklingen av Exubera, men tackade nej.
Leif Groop, professor vid endokrinologiska kliniken vid universitetssjukhuset Mas i Malmö, är också tveksam till inhalerat insulin.

? Astmatiker lär få problem och framför allt ser detta långsiktigt ut att stimulera celltillväxten. Jag är skeptisk, säger han.

Myndigheternas bedömning av Exubera anses viktig för läkemedelsbranschen. Klartecken skulle ge företagen ifråga en stor intäktskälla och grönt ljus för konceptet pulmonära insulin. Motsatsen skulle istället ge företeelsen dåligt rykte och branschen ännu en rejäl knäck.