Annons

Ingen subvention för PCSK9-hämmare

Repatha, läkemedel mot högt kolesterol, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet, enligt ett beslut av TLV. Behandlingen anses vara för dyr.

18 dec 2015, kl 12:48
0

Annons

Kolesterolbehandlingen med PCSK9-hämmaren Repatha, evolucumab, kommer inte att subventioneras. Anledningen som TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, uppger är att behandlingen är för dyr.

– Det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget lämnat in, och det är mycket få patienter där nyttan av Repatha eventuellt motsvarar det höga priset. Därför avslår vi företagets ansökan att få ingå i högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Läkemedlet har i tidigare studier visat sig vara effektivt för att sänka det skadliga, LDL-kolesterolet i blodet, men det finns ännu inga studier som visar hur mycket Repatha minskar förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och död, skriver TLV.

I somras godkändes läkemedlet av europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Repatha ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller av patienter som inte tål statiner.

TLV konstaterar att det i dag inte finns någon möjlighet att följa upp i nationella register så att det är rätt patienter som får läkemedlet, och om fler patientgrupper skulle använda det kan det få stora ekonomiska konsekvenser för landstingen.

Sveriges kommuner och landstings grupp för nya läkemedel, NT-rådet, ska inom kort komma med rekommendationer om hur landstingen ska hantera de patienter där det är motiverat att behandla med läkemedlet, även om det ingår i högkostnadsskyddet, skriver TLV på sin hemsida.