Annons

Inga nya riktlinjer för vaccinering

Socialstyrelsen kommer inte att ändra sina rekommendationer för
vaccinering med Pandemrix efter den finländska rapporten. Sambandet
mellan vaccinet och narkolepsi måste utredas ytterligare menar man.

3 feb 2011, kl 10:40
0

Det var i tisdags som den finska hälsovårdsmyndigheten, THL publicerade en delrapport som visade på ett samband mellan vaccinering med influensavaccinet Pandemrix och den kroniska sjukdomen narkolepsi. Enligt rapporten är det troligt att ytterligare någon faktor spelar in som gör att vissa personer har drabbats och ytterligare kartläggning av sambandet ska göras.

I Finland har myndigheterna stoppat vaccineringen med Pandemrix efter rapportering om ökat antal narkolepsifall men det är inte något som är aktuellt i Sverige.
– Vi ser ingen anledning att ändra riktlinjerna utifrån de uppgifter vi har, säger Agneta Holmström, enhetschef på Socialstyrelsen.

Pandemrix rekommenderas idag bara till personer med nedsatt immunförsvar. Grupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid influensa rekommenderas av Socialstyrelsen att vaccinerar sig med det vanliga säsongsinfluensavaccinet, som skyddar mot tre typer av influensa, varav A(H1N1) är en.

Enligt Agneta Holmström har Socialstyrelsen en tät dialog med bland annat Läkemedelsverket och om nya uppgifter skulle komma kan läget förändras.
– Just de här siffrorna gäller bara Finland och det var en delrapport. Men sambandet kommer att utredas ytterligare, bland annat pågår en stor europeisk utredning.

Världshälsoorganisationen WHO har meddelat att de inom några dagar kommer att göra ett uttalande angående den finska utredningen.