Annons

Industrisponsrade studier ger oftare positiva resultat

Kliniska studier inom det kardiovaskulära området, finansierade av vinstdrivande sponsorer, ger signifikant oftare positiva resultat än studier finansierade av icke vinstdrivande sponsorer. Det framgår av en studie i senaste numret av Jama.

18 maj 2006, kl 14:09
0

Annons

Studien, utförd av Paul Ridker och Jose Torres vid Harvard Medical School i Boston, USA, analyserade 324 konsekutiva studier som publicerats i Jama, New England Journal of Medicine och Lancet under tidsperioden 1 januari 2000 och 30 juli 2005. Studierna skulle vara designade att besvara frågan om en behandling var bättre än jämförelsen, så kallad ?superiority?, inom det kardiovaskulära området.

21 av studierna angav inte hur de finansierades. 104 studier finansierades enbart av icke vinstdrivande sponsorer. 51 studier, motsvarande 49 procent, rapporterade ett signifikant positivt resultat för den nya behandlingen jämfört med jämförande behandling, medan 53 studier (49 procent) inte rapporterade något signifikant bättre resultat.

137 studier finansierades enbart av vinstdrivande sponsorer. Av dessa rapporterade 92 (67,2 procent) ett bättre resultat för den nya jämfört med den gamla behandlingen.

62 studier finansierades gemensamt av vinstdrivande och ickevinstdrivande sponsorer. Av dessa rapporterade 35 (56,5 procent) ett positivt resultat för nyare behandlingar.

205 studier utvärderade nya läkemedel. Av dessa var det 39,5 procent finansierade av ickevinstdrivande sponsorer som rapporterade bättre resultat för nyare läkemedel, 54,4 procent rapporterade bättre resultat om de var gemensamt finansierade och 65,5 procent om de var finansierade av en vinstdrivande sponsor.

Oavsett finansieringen tenderade studier som mätte surrogatvariabler, som till exempel biomarkörer, att rapportera ett mer positivt resultat. I det här fallet 67 procent av studierna, jämfört med 54,1 procent av studierna som mätte kliniska effektparametrar.