Annons

Ica överklagar verkets nej till receptfri handel

Ica har överklagat Läkemedelsverkets beslut att avvisa ansökan om tillstånd att sälja receptfria läkemedel i landets Ica-butiker.

2 nov 2005, kl 10:36
0

Annons

Efter att Krister Hanner friats i Stockholms tingsrätt i somras skickade Ica in en ansökan till Läkemedelsverket om att få börja sälja receptfria läkemedel i sina butiker.
Läkemedelsverket avvisade ansökan med hänvisning till 4:e paragrafen i lagen om handel med läkemedel med mera (1996:1152) där det står att regeringen beslutar om vem som ska få sälja och under vilka villkor handel med läkemedel kan ske.

Ica anser att det inte är olagligt att sälja receptfria läkemedel i Sverige, men företaget vill inte påbörja någon försäljning innan det finns tydliga regler. Därför har företaget överklagat beslutet från Läkemedelsverket till Länsrätten i Uppsala.

? Vi tycker det är underligt att Läkemedelsverket hänvisar till en paragraf som Stockholms tingsrätt sagt strider mot EG-rätten. Vi vill helt enkelt ha svar på våra frågor om det är olagligt att sälja receptfria läkemedel i det osäkra rättsläge som råder, säger Johan Wiklund, ansvarig för apoteksfrågor inom Ica.

? Och det vore naturligt att Läkemedelsverket utformar hur dessa regler ska se ut, säger Johan Wiklund.

Läkemedelsverket har inte fått några påstötningar från regeringen eller socialdepartementet om att utarbeta sådana nya regler. Och verket konstaterade efter tingsrättsdomen i somras att förutsättningarna för detaljhandel av läkemedel inte har förändrats.

? Den nuvarande lagen gäller tills den ändras och därför kan vi bara hänvisa till att det är regeringen som avgör vilka som får sälja läkemedel, säger Rikard Bergman, jurist på Läkemedelsverket.

Visserligen pågår en översyn av Lagen om handel med läkemedel m m i samband med att läkemedelslagstiftningen görs om (se artikel länkad här intill) men Läkemedelsverket har ingen information om att dessa förändringar skulle innehålla något som påverkar den aktuella situationen som rör Icas ansökan om detaljhandelstillstånd för receptfria läkemedel.