Annons

I vinter kan Sars komma tillbaka

Internationella insatser och tvångskarantän fick stopp på Sars innan den nya virussjukdomen blev en internationell epidemi. Men risken är stor att den snart är tillbaka. Sannolikt är epidemier som Sars något vi får vänja oss vid. De kommer att bli fler.

19 sep 2003, kl 16:34
0

Världshälsoorganisationen, WHO, hävde den 24 juni varningen att resa till Peking. Därmed finns idag inget område i världen som WHO avråder från att resa till med anledning av Sars.
Trots att sjukdomen nu är under kontroll gick WHO i början av september ut med en varning att epidemin kan återkomma till vintern. Anledningen är att det råder osäkerhet om sjukdomen är säsongsbunden och om den kommer att återuppträda i samband med kyligare klimat under vintern.
Annika Linde, läkare och chef för avdelningen för Virologi vid Smittskyddsinstitutet, menar att varningen är berättigad. Hon är också positiv till WHO:s rekommendation att vaccinera utsatta riskgrupper mot influensa, det vill säga äldre samt personer med underliggande sjukdomar.
? Eftersom Sarssymtomen i början liknar dem från en vanlig influensa är det vettigt. Då blir det också lättare att hitta eventuella Sarsfall.Tvångskarantän

Men det är egentligen inte förrän nästa sommar eller höst som vi kan vara helt säkra på var vi har Sarsviruset. Det är ett luftvägsvirus och dessa grasserar som värst under de kalla årstiderna. Vi vet inte heller i vilken form det i så fall kommer till vintern.
? Troligen är Sars något vi får leva med, säger Annika Linde.
Hon tror också att vi kommer att få många fler liknande utbrott framöver. Det beror mycket på vår livsföring i dag, men också på de klimatförändringar som sker. Plus att antalet människor hela tiden ökar på jorden.
? Vi reser också mycket mer i dag, över hela världen. Det talar för att fler smittor kommer att spridas snabbare över ett större område.
Hon nämner till exempel malaria, denguefeber, hantavirus, west nile-virus och ebola. Ett lokalt exempel är TBE, som fästingar sprider på allt fler platser i Sverige.
Smittor och sjukdomar som tidigare begränsades kan i dag spridas på några dagar över hela världen. I framtiden kan det därför bli aktuellt med tvångskarantän i större utsträckning, en åtgärd som användes i Kina för att hjälpa till att begränsa Sarsvirusets framfart. Tvångskarantän är ännu olagligt i Sverige men en statlig utredning föreslår att denna möjlighet ska tillåtas även här.Kräver nära kontakt

Sars orsaks av ett coronavirus, ett cirkelformat virus med en krans, corona, av små utskott runt ytterkanten. Det är ett vanligt virus hos djur men ovanligt hos människor. Därför drogs snabbt slutsatsen att smittan kom från djur till människa.
Dock är Sarsviruset avvikande från alla andra kända coronavirus, vilket talar för att det är en helt ny variant.
Sars smittar genom droppsmitta, och förutsätter tät och nära kontakt med sjuka personer. Ett krav som talar emot en global epidemi.
Sannolikt har viruset muterat för att kunna infektera människa, och att det först bröt ut i Kina förvånar inte Annika Linde.
? Nej, eftersom man där äter helt andra djur än vad vi gör här i västvärlden. Plus att man också kommer i mycket närmare kontakt med sina djur, både hemma och på marknader.Blir snällare med tiden

Den internationella inställningen i dag är att hade de kinesiska myndigheterna slagit larm i tid hade man sannolikt kunna minska smittspridningen tidigt.
Anledningen till att man till slut ändå lyckades förhindra en allvarlig epidemi var de effektiva åtgärder som sattes in över hela världen. Isolering och vid behov aggressiv behandling av patienter, skyddskläder för behandlande personal, noggrann smittspårning och screening av bland annat passagerare på flygplatser, samt bra internationell koordinering av insatser.
? Men trots det var det ändå runt elva procent som dog av de runt 8 500 drabbade.
Därför klassades Sars snabbt som en samhällsfarlig sjukdom och faller sedan den 1 maj under Smittskyddslagen.
Trots att viruset inte är speciellt smittsamt är det alltså relativt dödligt. Till skillnad från ett influensavirus, som klarar sig med några få virus för att smitta en ny värd, kräver sars flera tusen virus för att lyckas smitta en ny värd.
? Därför tror vi att Sarsviruset i sig inte är speciellt potent. Till vår fördel talar också att virus tenderar att mutera till snällare varianter eftersom de inte vinner på att ta kål på sina värdar, säger Annika Linde.