Annons

Hypertoni är industrins guldkalv

En sökning i Fass på indikationen hypertoni ger träff på 107 läkemedel. Inte konstigt att många läkare tycker att det är svårt att välja. Trots det skrivs det mycket och förra året såldes det hypertoniläkemedel för tillsammans
1,8 miljarder kronor i Sverige.

8 jun 2001, kl 16:42
0

Annons

Under de senaste 15 åren har försäljningen av dessa preparat ökat med drygt 50 procent i öppenvården. Men eftersom preparaten används även till andra hjärt-/kärlsjukdomar är det svårt att dra någon egentlig slutsats vad ökningen beror av. Det kan däremot antas att största delen av försäljningen i gruppen 45-64 år är för hypertoni (diagram 1).

Om siffrorna justeras efter hur stor del som skrivs för hypertoni, enligt diagnos-receptundersökning (DRU), blir siffrorna annorlunda (diagram 2).

Enligt DRU förskrivs knappt hälften av all diuretika för hypertoni. Andelen hypertonidiagnoser vid förskrivning av betablockerare har minskat under perioden från cirka 70 procent till cirka 55 procent förra året.

För kalciumantagonister har andelen ökat under perioden från cirka 40 procent till knappt 80 procent och andelen vid förskrivning av ACE-hämmare är cirka 60 procent. För AII-antagonisterna är underlaget för litet för att dra några slutsatser.

Generellt för alla grupperna minskar andelen hypertonidiagnoser med ökande ålder.

Det kan förklaras dels med att hypertoni ökar med ökande ålder men även med att användningen av dessa läkemedel vid andra diagnoser än hypertoni ökar med ökande ålder.