Halverad antibiotikakur hjälpte lika bra
Foto: Istock

Halverad antibiotikakur hjälpte lika bra

Barn med lunginflammation blev bra lika snabbt med en kortare antibiotikakur som med standardbehandling.

11 maj 2021, kl 10:57
0

Forskare i Kanada har studerat om det går att ge barn med lunginflammation en antibiotikakur som är hälften så lång som standardkuren utan att resultatet blir sämre. Resultaten av studien tyder på att svaret är ja. De barn som fick högdosbehandling med amoxicillin i fem dagar återhämtade sig lika bra som de som fick standardbehandlingen på tio dagar. Studien har publicerats i Jama pediatrics.

Kortare antibiotikakur

Studien var randomiserad och placebokontrollerad. Den var också blindad så att deltagare, vårdpersonal och de som utvärderade studien inte visste vilka barn som hörde till kontrollgruppen respektive interventionsgruppen.

Undersökningen gjordes vid två barnsjukhus i östra Ontario i Kanada. De 281 barn som deltog var mellan ett halvår och tio år gamla och hade fått diagnosen samhällsförvärvad lunginflammation. Deras tillstånd var inte så allvarligt att de behövde sjukhusvård.

De randomiserades till att antingen få högdosbehandling med amoxicillin i tio dagar, vilket var standardbehandling, eller amoxicillin i högdos i fem dagar följt av placebo i ytterligare fem dagar. Bredspektrumantibiotikumet amoxicillin är ett läkemedel som ofta används vid lunginflammation hos barn även i Sverige, i många regioner med en rekommenderad behandlingslängd på sju dygn.

Antibiotikakur på fem dagar lika bra

De primära utfallsmåtten i den kanadensiska studien var kliniskt tillfrisknande efter mellan två och tre veckor. Vid den tidpunkten hade 108 av 127 barn (85,7 procent) som fått den kortare kuren tillfrisknat, att jämföra med 106 av 126 barn (84,1 procent) i kontrollgruppen.

Forskarna drar slutsatsen att fem dagars antibiotikabehandling verkar fungera lika bra som tio dagars behandling av tidigare friska barn med lunginflammation som inte kräver sjukhusvård. Forskarna anser att ansvariga för kliniska riktlinjer bör överväga att ändra rekommendationerna till en kortare behandling.

”I denna era av omfattande antibiotikaresistens, som mycket väl kan förvärras av covid-19-pandemin, är det viktigt att antibiotikabehandlingar för vanliga infektioner är så korta som möjligt och baseras på evidens snarare än tradition”, skriver forskarna i diskussionsdelen av artikeln om studien.

”Det förefaller sannolikt att minskad antibiotikaexponering leder till minskad cirkulerande resistens i samhället”.

Läkemedelsvärlden har tidigare skrivit om liknande forskningsresultat om antibiotikabehandlingar av andra infektioner. År 2019 publicerade till exempel svenska forskare en studie som visade att penicillinkuren vid halsfluss kunde halveras med bibehållen effekt.