Annons

Hälsan viktig för naturläkemedelskunden

Den vanligaste naturmedelskonsumenten är en kvinna i medelåldern som är mån om sin hälsa. Det är en person som motionerar mer än andra, som går till doktorn oftare än andra och som görfler besök på apotek. Naturmedel används som ett komplement snarare än alternativ till vanliga läkemedel.

4 jul 2002, kl 22:46
0

I Sverige finns ett allt större intresse för naturläkemedel. En undersökning av Apoteket AB visar att 40 procent av svenska folket använder naturläkemedel någon gäng per år och att 10 procent använder det dagligen. Undersökningar visar att det är medelålders kvinnor som är de stora användarna.
Även i USA ökar försäljningen av naturmedel kraftigt. Där visar en ny studie att det är främst är välutbildade kvinnor i åldern 35 – 40 år som konsumerar naturmedel och alternativmedicin. I studien har man också tagit reda på varför kvinnorna valde denna form av medicinering och hos drygt 40 procent var det upplevd ohälsa som problem från rygg och nacke, ledbesvär, huvudvärk och ångest. En annan vanlig anledning var att man använde naturmedel i förebyggande syfte. Undersökningen visar också att antalet besök inom alternativmedicin ökar kraftigt samtidigt som besöken hos vanliga läkare minskar.
Användningen av naturläkemedel har nyligen analyserats i ett examensarbete vid avdelningen för samhällsfarmaci, Uppsala universitet. Studien ingår i ett större projekt med syfte att analysera hälsa, sjukvårdsutnyttjande och läkemedelsanvändning. I undersökningen, som bygger på material från en tidigare genomförd enkät, ingick 8 000 personer där svarsfrekvensen var 68 procent. Studien genomfördes av Caroline Swahn under handledning av Dr Chris Bingefors och Dr Åsa Kettis Lindblad.
I studien var medelåldern på de som använde naturläkemedel 47 år. Bland män är det framförallt i åldern 70-79 som den största konsumtionen av naturläkemedel sker, medan kvinnor använder mest naturmedel i åldern 50-59 år. Kvinnorna har dock en hög konsumtion redan från 40-årsåldern och uppåt.
När det gällde utbildning visade studien att konsumtionen av naturmedel ökar med högre utbildning bland män, men för kvinnor finns inte samma tendens att högre utbildning medför ökad användning.
Naturläkemedel är förhållandevis dyra produkter, men det är inte de grupper som har de högsta inkomsterna som använder mest naturläkemedel. Undersökningar i andra länder har däremot visat att användare av alternativmedicin och naturläkemedel har högre utbildning, har arbete och högre inkomst än genomsnittet.
Uppsalastudien visade också att användare av naturläkemedel var ensamstående i större utsträckning än icke-användare och att de flesta har arbete.
En anledning till att välja alternativmedicin kan också vara att det är långt till närmaste läkare. Utländska studier har visat att människor på landet använder mest naturmedel och i Sverige är konsumtionen av alternativmedicin större i Norrland än i södra Sverige.


God hälsa viktig
Caroline Swahns studie visar att det är personer som har en någorlunda god hälsa som använder mest naturläkemedel. Naturläkemedelsanvändare vårdar sig själva i större utsträckning än icke-användare och motionerar mer än genomsnittsbefolkningen. Användare av naturläkemedel besöker läkare och apotek oftare än icke-användare och de köper mer av både receptfria och receptbelagda läkemedel.
I Uppsalastudien frågade man också personerna om deras sjukdomar. Det visade sig att personer som led av vissa åkommor som bensår, klimakteriebesvär, ängslan, ångest och oro, värk i skuldror, nacke eller axlar samt underlivsbesvär använde många naturläkemedel. En grupp som sätter stort hopp på alternativa behandlingsmetoder är personer med cancer. Där var det en tredjedel som angav att de äter naturläkemedel.
Studien visar också att yngre naturläkemedelsanvändare ser mer negativt på vanliga läkemedel jämfört med äldre. Av de som är 45 år och äldre anser en större andel att läkemedel är något positivt. Ofta framhålls naturmedel som ofarligare än traditionell läkemedel och många tror att det bara är naturläkemedel som innehåller ämnen från naturen.


Valmöjligheten viktig
Karin Johannisson vid institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala Universitet, tror att det ökade intresset för naturmedel kan bero på ett allmänt ökat intresse för kropp och hälsa Man är idag mer öppen för att pröva olika alternativ till behandling än tidigare och man har också ekonomiska möjligheter att pröva.
– Idag kan man mycket mer än tidigare röra sig med olika tolkningsmodeller av kroppen, av hälsa och av medicin, säger hon. Intervjuer med sjuka personer visar att man ofta kombinerar behandlingen med andra förståelser av vad sjukdom är, utan att därför ifrågasätta den vetenskapliga medicinen. Tidigare placerade vi oftare sanningen i ett specifikt vetenskapligt kunskapssystem.
Det finns en stark tradition i det vi kallar naturmedicin. Vid sekelskiftet var flera av Sveriges mest framgångsrika läkare vad vi idag skulle kalla naturmedicinare. De skapade en skarp polarisering mot den i deras tycke aggressiva vetenskapliga medicinens kirurgiska och kemoterapevtiska tekniker . Man värnade i stället det naturliga som byggde på kroppens egen förmåga till läkning. Det handlade mycket om metoder i harmoni med naturen, om bad, massage, luft, vatten och örter. Naturmedicinen har en styrka i att vara just naturlig och oskadligt. Det ger också utrymme för individens egen känsla av att man gör ett val.
– Den basala principen för naturmedel är att ohälsa handlar om störd balans eller disharmoni, säger Karin Johannisson. Det är en tilltalande tanke att vi kan mobilisera kroppens egen balans. Det betyder inte nödvändigtvis att man ger sig hån åt någon sorts irrationalitet utan helt enkelt att man utnyttjar den här valmöjligheten.
Placeboeffekten är naturligtvis också viktig, menar hon. Om man tror att ett visst medel har effekt så är det en effekt i sig. Det finns idag ett ökat intresse för placeboeffekten som ett sätt att mobilisera kroppens självläkande förmåga.
– Idag har vi också alla de här hälsokostpreparaten som det är svårt att ta ställning till, säger Karin Johannisson. Kanske kan man hålla sig ung på ginseng, men det är ett dyrt sätt.
 


 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng