Annons
Fredrik Lundberg ger stordonation till KI

Fredrik Lundberg ger stordonation till KI

Industrimannen Fredrik Lundberg donerar 25 miljoner kronor till forskning vid Karolinska institutet.

15 nov 2019, kl 08:52
0

Fredrik Lundberg, vd i investmentbolaget Lundbergs, har gett en privat donation på 25 miljoner kronor till Karolinska institutet. Donationen går till ett forskningsprojekt som leds av professor Anders Franco-Cereceda och syftar till att belysa många olika aspekter av sjukdomar i aorta, stora kroppspulsådern. Projektet arbetar med såväl bakomliggande mekanismer som adekvat utredning, kontroll och kirurgisk behandling av dessa sjukdomar.

Det är fjärde gången Fredrik Lundberg stödjer forskargruppen via donationer. Tidigare har han bidragit med totalt drygt 42 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande och en betydelsefull donation för kunskapsutvecklingen inom en stor och viktig sjukdomsgrupp. Genom donationen kan vi ytterligare stärka forskningen på det här området, säger professor Anders Franco-Cereceda i ett pressmeddelande.

Sjukdomar i den del av stora kroppspulsådern som ligger inom bröstkorgen (thorakalaorta) utgör en stor och viktig sjukdomsgrupp. De sjukdomar och förändringar som det handlar om är framför allt aneurysm (vidgning/dilatation som är förstadiet till ruptur), dissektion (en uppsplittring av aorta-väggens lager) och ruptur (när aortan spricker). Aortadissektion är ett utomordentligt allvarligt tillstånd med 90-100-procentig dödlighet om det inte opereras akut. Aortaruptur är som regel förknippat med omedelbar död.

I Sverige har cirka 50 000 personer en sjuklig vidgning av thorakalaortan, de flesta dock utan att veta om detta då vidgningen vanligtvis inte ger upphov till symtom. Vid Karolinska universitetssjukhuset utförs varje år mer än 200 kirurgiska ingrepp på thorakalaortan.

Den aktuella kunskapen om aortasjukdomar baseras till viss del på äldre studier, utförda under en tidsperiod utan modern farmakologisk och kirurgisk behandling och acceptabla radiologiska metoder. Fortfarande är lite känt om vilka faktorer som predisponerar för aortasjukdomar och ännu mindre om deras naturalförlopp. Kunskaperna är därför ännu mycket begränsade och mycket lite bygger ännu på kliniska studier.