Från it-röra till världsetta – går det till 2025?

I sitt första blogginlägg reflekterar Helene Wallskär över visionerna för hälso- och sjukvårdens digitala utveckling.

30 Aug 2018, kl 10:35
0

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa, enligt regeringen. Samtidigt måste nystartade läkemedelsregister skalas ned till ett minimum av insamlad information för att överhuvudtaget vara möjliga att uppdatera.

I sitt första blogginlägg på funderar Läkemedelsvärldens medicinjournalist och redaktör Helene Wallskär över glappet mellan dagens verklighet och de förväntningar och visioner som är knutna till e-hälsoområdet.

Läs hela Helene Wallskärs blogginlägg här.