Annons

Förslaget öppnar för möjligheter

Målsättningen med avmonopoliseringen finns angiven i Dir 2006:136: ?I syfte att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning skall apoteksmarknaden avregleras?. Det är viktigt att påpeka att apoteken inte säljer receptförskrivna läkemedel. Det är läkemedelsindustrin som säljer receptbelagda läkemedel till förskrivaren ? i den bästa av världar sker det […]

11 feb 2008, kl 12:31
0

Annons

Målsättningen med avmonopoliseringen finns angiven i Dir 2006:136: ?I syfte att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning skall apoteksmarknaden avregleras?.
Det är viktigt att påpeka att apoteken inte säljer receptförskrivna läkemedel. Det är läkemedelsindustrin som säljer receptbelagda läkemedel till förskrivaren ? i den bästa av världar sker det i samråd med patienten. Apoteken säljer och tillhandahåller i grund och botten två tjänster; distribution av, och kunskapsöverföring om läkemedel. Apoteken säljer receptfria läkemedel. Distribution och tillgänglighet av läkemedel handlar om logistik, och har inget med farmaci att göra.

Alla framgångsrika detaljhandelsföretag är idag organiserade i kedjor; ICA, Walmart, IKEA, och så vidare. Rune Lönngren skapade på sin tid världens största apotekskedjeföretag, Apoteksbolaget AB. Att Apoteket varit framgångsrikt vill jag framför allt tillskriva kedjekonceptet. Alla monopol ger enligt den nationalekonomiska teoribildningen välfärdsförluster. Jag anser att vi fortsatt måste organisera apoteken i kedjor. Frågan är om jättestora kedjor är mer framgångsrika än små?  Jag är inte säker på det, men det finns säkert en minsta kritisk massa. För övrigt, vad är effektivitet? Är det vinst per kund, vilket är det viktigaste nyckeltalet för Wahlgrens apotekskedja i USA?

Kommer tillgängligheten att öka i och med omregleringen? Ett ökat antal apotek leder till mindre apotek. Det finns en del som talar för att större apotek är mer kostnadseffektiva att driva än små. I Danmark har de valt att ha fler invånare per apotek än i Sverige, med den motiveringen. Ur ett samhällsperspektiv, miljöaspekter med mera, blir totalkostnaden sannolikt lägre ifall antalet apotek ökar. Vi har längre avstånd mellan apoteken i Sverige än i Danmark. Service och tillgänglighet har alltid ett pris, frågan är hur mycket kunden är villig att betala. Med en apoteksmarginal på 16,4 procent (övriga europeiska länder har en marginal på 20-30 procent) på receptförskrivna läkemedel så finns det inte så stora ekonomiska incitament att driva små apotek, såvida inte övrigt sortiment genererar vinster.

Kommer omregleringen att leda till prispress? Apoteket äger idag inte prissättningen på läkemedel inom förmånen. Det gör LFN i samråd med landstingen. Läkemedel med patentskydd utgör 20 av 23 miljarder kronor för receptbelagda läkemedel. Om man verkligen önskar en prispress, bör prissättningen ske på EU-nivå. Sverige köper 0,7 procent av världsmarknaden av läkemedel. Vi har idag läkemedelsföretag vars börsvärde överstiger Sveriges BNP. Hälften av läkemedlen säljs på den nordamerikanska och japanska marknaden.  En viss prispress kan man få på generika som säljs under konkurrens. Stora apotekskedjor/grossister har bättre förutsättningar än små aktörer att förhandla till sig lägre inköpspriser/rabatter från läkemedelsföretagen, vilket ger konkurrensfördelar. Vinster tenderar att beskattas i lågskatteländer.
Kommer omregleringen att leda till en mer ändamålsenlig och säker läkemedelsanvändning? Utfallet tror jag till stor del kommer att bestämmas av den farmacevtiska kompetens som aktörerna anser sig komma att ha råd med på apoteken, och som kommer att finnas tillgänglig att rekrytera. Antalet sökande till lärosätena har minskat oroväckande de senaste åren. Vi kommer att få en farmacevtbrist. I utredningen redovisas inte hur antalet apotekare inom dagens apotekssystem minskat. Märkligt att antalet apotekare på apoteken minskat, samtidigt som till exempel antalet specialistkompetenta läkare ökat inom sjukvården. I de flesta branscher ser man en inflation i utbildningarna. Andra faktorer som här är viktiga är att de som jobbar på apoteken känner stolthet i det de gör, att den disciplin som finns bibehålles, fokusering på det som är viktigt och ett gott och inom givna ramar tillåtande och självkritiskt ledarskap. Utveckling av relevant teknik kommer också att vara en framgångsfaktor.

Utredningens förslag öppnar för nya möjligheter. Jag hoppas att vi kommer att gå mot ett apotekssystem som öppnar för ett ökat professionellt ledarskap och ett belöningssystem för apotekarna som vill driva apotek som återspeglar kundnyttan i stället för att minimera kostnaderna.