Profilbild

Christer Berg

Förslaget öppnar för möjligheter

Målsättningen med avmonopoliseringen finns angiven i Dir 2006:136: ?I syfte att åstadkomma effektivisering, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning skall apoteksmarknaden avregleras?. Det är viktigt att påpeka att apoteken inte säljer receptförskrivna läkemedel. Det är läkemedelsindustrin som säljer receptbelagda läkemedel till förskrivaren ? i den bästa av världar sker det […]