Försiktigt positiva till utredningens förslag

Försiktigt positiva till utredningens förslag

Remissyttrandena till utredningen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden är i stora drag positiva.

15 aug 2017, kl 09:20
0

Den 11 juli var sista datum för remissinstanserna att lämna sina synpunkter på utredningens betänkande om hur kvaliteten och säkerheten på apoteksmarknaden ska säkras. Betänkandet innehåller en stor mängd förslag. Ett av de som fått störst uppmärksamhet är förslaget om att endast farmaceuter ska få expediera receptbelagda läkemedel.

De flesta remissinstanser ställer sig positiva till högre kompetenskrav vid receptexpediering. Invändningar finns dock. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, menar att en tillräcklig konsekvensanalys saknas och att förslaget kan innebära ökade kostnader som måste beaktas. Även Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver i sitt remissvar att konsekvenserna måste utredas ytterligare innan beslut kan tas.

Apotekarsocieteten välkomnar kravet på farmaceutkompetens, och även förslaget om skärpta krav på läkemedelsansvarig farmaceut. Fackförbundet Sveriges farmaceuter har länge drivit just frågan om farmaceutkrav vid receptexpediering.

Arbetsgivarsidan, Apoteksföreningen, står som en av få remissinstanser kritiska till förslaget, som de menar innebär en detaljstyrning av verksamheten på apoteken. ”Farmaceuter ska inte låsas fast i enskilda moment där de kanske inte för tillfället gör störst nytta, rätt kompetens ska utföra rätt uppgift”, kommenterade Apoteksföreningens vd Johan Wallér i ett pressmeddelande i samband med att de lämnade in sitt remissvar.

En ytterligare, tung, remissinstans ser också problem med farmaceutkravet. Läkemedelsverket skriver i sitt yttrande att en lagreglering om farmaceutkrav vid samtliga moment i receptexpedieringen skulle kunna innebära problem. Bland annat behöver man definiera vad “enklare handräckning”, det enda som skulle vara undantaget kravet på farmaceutkompetens, innebär. Läkemedelsverket lyfter istället ett alternativt förslag där kravet på farmaceutisk kompetens ska gälla de moment där kompetensen behövs för att säkerställa patientsäkerheten.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, påpekar att den personliga integriteten måste tillgodoses, och att rådgivning vid expediering måste äga rum avskilt från övriga apotekskunder. SBU anser därför att det är bra att utredningen föreslagit en lag som reglerar detta.

Ett annat förslag som mött bred men försiktig optimism är försök med farmaceutiska tjänster. TLV, som är den myndighet som föreslås genomföra och utvärdera försöksverksamheten, påpekar att det finns betydande utmaningar. Att precisera en specifik farmaceutisk tjänst och pröva den i en studie med en jämförelsegrupp som får standardservice blir en komplex uppgift, konstaterar myndigheten.

Apoteken behöver dessutom i första hand ”fokusera verksamheten på att leva upp till kraven i grunduppdraget”, skriver TLV, och pekar på att studier visar att aktörerna idag brister i kvaliteten när det gäller grunduppdraget, att ge information och rådgivning till konsumenterna för en god läkemedelsanvändning.

Apotekarsocieteten är positiva men påpekar att det är viktigt att försöksverksamheten sker i samarbete mellan apoteksbranschen och vården. Även SKL skriver i sitt remissvar att de tycker att sjukvården måste involveras på ett tydligare sätt. Också Apoteksgruppen välkomnar försök med farmaceutiska tjänster. För fackförbundet Sveriges farmaceuter har frågan om att införa farmaceutiska tjänster varit huvudfokus vid sidan av farmaceutkravet.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng