Förlänger tiden för periodens vara

Två månader istället för en och längre framförhållning för läkemedelsleverantörerna. Så vill Sofia Wallström förbättra det generiska utbytessystemet.

1 nov 2012, kl 09:36
0

Annons

Regeringens utredare Sofia Wallström föreslår att perioderna i utbytessystemet förlängs, så att den billigaste produkten utses för två månader i taget istället för en som idag. Blir det för lång period kan antalet aktörer som är med och tävlar minska, och då blir prispressen inte lika stor. Men två månader anser man vara en rimlig tid.

Idag behöver inte leverantören ansöka om att bli periodens vara, utan kan i princip bli utsedd utan vetskap. Det vill hon ändra på, så att leverantören aktivt ansöker om att vara med.
– Det är inte så bra om man samtidigt ska ha beredskap och ett ansvar för att leverera, sa Sofia Wallström, när hon presenterade delbetänkandet.
Leverantörerna ska också få längre tid att förbereda sig på detta, från 3,5 veckor till 6 månader.

Hon vill även se att det blir differentierade utförsäljningsperioder. Idag är den 15 dagar, men den kan enligt Wallström både behöva förlängas och kortas beroende på läkemedel. Det föreslås också att det införs sanktionsavgifter till de apotek som inte följer bestämmelserna om utbyte. 

Farmacevternas möjlighet att motsätta sig utbyte ska regleras i lag. Det ska också bli möjligt för farmacevten att vid särskilda skäl lämna ut samma produkt som patienten tidigare fått.

Dessutom anser hon att det behövs en ny informationskampanj om generikautbyte till patienterna. Hon tycker också att regeringen bör driva vidare frågan om märkning av förpackningar på EU-nivå.