Fördjupning

Lovande resultat för tirzepatid mot fetma

I en stor studie har diabetesläkemedlet tirzepatid visat betydande viktminskning hos vuxna med fetma.
7 jun 2022, kl 13:14

Fyra covid-19-vacciner jämförda i ny studie

Amerikanska forskare har jämfört antikroppssvar och andra immunsvar av fyra olika vacciner mot covid-19.
7 jun 2022, kl 07:18

Ansöker igen hos TLV om subvention av Kaftrio

Tillverkaren har lämnat in en ny ansökan om att Kaftrio mot cystisk fibros ska ingå i läkemedelsförmånen.
3 jun 2022, kl 10:38

Hon blir ny generaldirektör för Vetenskapsrådet

I september tillträder universitetsdirektören Katarina Bjelke som Vetenskapsrådets nya generaldirektör.
3 jun 2022, kl 09:51

Fjärde dos gav 92 procents skydd mot svår covid-19

Folkhälsomyndigheten redovisar nya siffror om vaccineffekterna i åldersspannet 65 år och uppåt.
2 jun 2022, kl 10:10

Nya direktiv för utredning om läkemedelsstatistik

Uppdraget till läkemedelsstatistikutredningen ändras och uppdragstiden förlängs till 30 december.
2 jun 2022, kl 09:43

Facebookdelning från tre nätapotek ska granskas

Integritetsskyddsmyndigheten startar granskning av Apoteket AB, Apotea och Apohem.
1 jun 2022, kl 09:29

Läkemedel mot svår blodbrist subventioneras

TLV har beslutat att Evrenzo mot anemi vid kronisk njursjukdom ska ingå i högkostnadsskyddet.
1 jun 2022, kl 09:01

Förvaltningsrätten: Gratisprover var reklam

Förvaltningsrätten avslår överklagandet från ett nätapotek som skickade gratisprover till 25 influencers.
1 jun 2022, kl 08:38

Läkemedelsverket föreslår hårda krav för miljöpremie

Tre kriterier ska enligt Läkemedelsverket vara uppfyllda för att ett läkemedel ska få miljöpremie.
31 maj 2022, kl 13:38

Stöd via mobilapp effektivt mot fetma hos barn

Forskare har utvärderat en app som visar barnets viktutveckling löpande för både familjen och vården.
31 maj 2022, kl 10:10

Glesbygdsbidrag till fler apotek än någonsin

Ändrade regler för vilka som kan söka glesbygdsbidrag bidrog till att 44 apotek kunde beviljas stöd för 2021.
30 maj 2022, kl 14:41

Nya regler för diagnostik-produkter på plats

Den nya EU-förordningen IVDR ställer nya och hårdare krav på produkter inom in vitro-diagnostik.
30 maj 2022, kl 12:37

Hpv-vaccinering till nytta även för ovaccinerade

Hpv-infektionerna sjönk kraftigt även bland ovaccinerade när vaccinationsprogrammen startade i USA.
30 maj 2022, kl 09:23
Fem frågor till Torkel Gren, ordförande i Apotekarsocieteten

”Vi ska attrahera nya medlemmar”

Apotekaren Torkel Gren ser fram emot sitt nya uppdrag som ordförande i Apotekarsocieteten, men tror också att det kommer att bli utmanande. 
27 maj 2022, kl 08:15

Begränsat samägande ska förebygga överförskrivning

En utredare föreslår begränsningar av gemensamma ägarförhållanden mellan apotek och vårdgivare.
25 maj 2022, kl 10:11

”Svårt att tro att vi kommer vaccinera mot apkoppor”

Virusforskaren Ali Mirazimi tror att det räcker med smittskyddsåtgärder för att begränsa virusspridning.
25 maj 2022, kl 09:24

Start för styrgrupp i EU mot brister i kristid

Den nya styrgrupp som ska förebygga och hantera läkemedelsbrister i kristid har haft sitt första möte.
24 maj 2022, kl 11:31

Femte dos rekommenderas i höst till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten räknar med ökad covid-19-spridning i höst och vill fylla på vaccinskyddet för vissa.
24 maj 2022, kl 09:51

TBE-vaccin kan bli gratis för barn i Västmanland

Även i Region Västmanland vill den styrande majoriteten nu göra TBE-vaccin kostnadsfritt för barn.
23 maj 2022, kl 11:34

Första läkemedlet mot progeria godkänns i EU

EMA säger ja till ett läkemedel som kan bromsa takten i sjukdomsutvecklingen vid progeria, för tidigt åldrande.
23 maj 2022, kl 10:30

Subventionen av CGRP-hämmare ska omprövas

Beslutet har att göra med osäkerheter om läkemedlens effekt och användning som TLV tidigare definierat.
23 maj 2022, kl 08:18

Läkemedel stoppas efter fusk i studier

EU-godkännanden för ett hundratal läkemedel kommer att återkallas på grund av fusk hos ett forskningsföretag.
20 maj 2022, kl 15:11

Hälften hade kvar symptom två år efter covid-19

I en studie i Kina hade 55 procent av deltagarna kvar minst ett symptom två år efter genomgången infektion.
20 maj 2022, kl 07:43

Kritiserar sekretesshinder för effektiv apotekstillsyn

Riksrevisionen är kritisk mot att regeringen inte löst problemet trots påpekanden från ansvariga myndigheter.
19 maj 2022, kl 11:53

De förbereder nya Läkemedelsboken

Miriam Entesarian Matsson och Sofie Schwan projektleder Läkemedelsverkets arbete med att skapa en ny, modern version av Läkemedelsboken.
19 maj 2022, kl 08:51