Annons

Föräldrar litar på mässlingvaccinet

Förtroendet för barnvaccinationer är nu större än någonsin. Och det gäller även mässlingvaccinationerna, drygt 92 procent av barn födde 2009 har vaccinerats mot mässling.

13 sep 2012, kl 10:34
0

Annons

Över 97 procent av barnen födda 2009 är vaccinerade mot mässling

Statistik från barnavårdscentralerna visar att drygt 98 procent av alla barn födda 2009 vaccinerats mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib. Och nästan lika många, lite drygt 97 procent av barnen har också vaccinerats med kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Det är den högsta täckningen sedan MPR-vaccin infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 1982.

– Det är ett tecken på att förtroendet för de här vaccinationerna är stort, kommenterar Ingrid Uhnoo som är chef för vaccinationsprogrammet vid Smittskyddsinstitutet.

– Det är vacciner som funnits i många år och som föräldrar känner sig säkra med. Däremot blir det mycket diskussioner om risk och nytta när det gäller nya vacciner som till exempel hpv.

Den tillfälliga dipp man såg i Sverige under några år när det gäller vaccinering mot mässling har nu ebbat ut. Skälet till att siffran dalade under några år berodde på diskussionen som uppstod efter att förfalskad forskning visat på ett samband mellan mässlingvaccin och autism.

– Men den diskussionen är väl mer eller mindre avslutad nu. Det gjordes så många studier som visade att associationen var falsk.

I Sverige var det en del föräldrar som sköt på vaccineringen, men de flesta barn blev vaccinerade också mot mässling.

På många håll i Europa minskade dock vaccinationsgraden radikalt. Det menar Ingrid Uhnoo är en förklaring till mässlingutbrotten i Europa på senare tid.