Fler tysta arbetsplatser efter omregleringen

Under 2011 genomför Farmaciförbundet en satsning på arbetsmiljöfrågor.
Som ett led i arbetet genomförs nu en enkätundersökning bland
förbundets medlemmar.

16 mar 2011, kl 12:29
0

För att få information om hur omregleringen har påverkat arbetsmiljön genomför Farmaciförbundet en enkätundersökning och flera arbetsplatsbesök. Redan i dagsläget har förbundet fått signaler från medlemmarna om att frågorna har prioriterats ned på många arbetsplatser.
– Mitt intryck är att tystnaden har brett ut sig på apoteken. Genom omregleringen har det tillkommit nya arbetsgivare där visstidsanställda har fått chansen att få fast jobb, och många som jobbat länge har passat på att byta jobb. Gemensamt för båda grupperna är att ingen vill börja på en ny arbetsplats med att vara obekväm och ifrågasätta arbetsförhållandena, säger Kristina Håkansson, ombudsman vid Farmaciförbundet.

På Farmaciförbundsdagen den 14 mars var Kristina Håkansson och andra från förbundet ute på ett antal arbetsplatsbesök på apotek för att tala med medlemmarna om hur de uppfattar sin nya vardag.
– Min känsla är att många inte vågar ställa krav på en fungerande arbetsmiljö. Även sådant som tidigare har fungerat, som till exempel delaktighetsmöten, är inte lika vanligt förekommande längre. Jag var på flera apotek där det inte fanns stolar där personalen kunde vila sig under arbetsdagen. Och ingen hade heller väckt frågan för arbetsgivaren. Att plötsligt införa söndagsöppet eller komma med schemaändringar var sådant som ofta hade genomförts utan att de anställda först blivit informerade.

Kristina Håkansson tillägger att det säkert finns medlemmar som är nöjda med omregleringen.
– Det finns förstås bra arbetsplatser där man tar ansvar för arbetsmiljöfrågorna, men de som är nöjda hör av förklarliga skäl inte av sig till förbundet. Därför att det viktigt att vi genomför enkätundersökningen så att vi får en riktig bild av hur det förhåller sig.

Enkäten pågår till den 5 april och den som är medlem i Farmaciförbundet kan gå in på förbundets hemsida och delta. En annan viktig fråga för förbundet är att se över situationen på de många mindre apotek som öppnat i och med omregleringen.
– När ett apotek kanske bara har två anställda är det inte lika självklart att det finns ett skyddsombud eller någon annan fackligt ansluten. Till hösten kommer våra regionala skyddsombud göra inspektioner runt om i landet för att skaffa sig en uppfattning om hur det ligger till, säger Kristina Håkansson.