Annons

Finland drar in på läkemedelsersättning

Den finska staten ska minska sina läkemedelskostnader med 113 miljoner
euro årligen. Nu har en arbetsgrupp fått i uppdrag att se över hur
besparingen kan göras.

2 nov 2011, kl 10:26
0

Annons

Det är inte bara i Sverige som läkemedel blir dyrare. I Finaldn har en arbetsgrupp fått i uppdrag att se över hur statens läkemedelskostnader kan minska med 113 miljoner euro per år. I slutet av december ska arbetsgruppen ha tagit fram ett besparingsförslag.

Gruppen ska även ge förslag på en reform av läkemedelsersättningssystemet så att personer som använder många läkemedel drar nytta av ersättningarna. Men samtidigt ska reformen se till att kostnaderna inte blir för höga för låginkomsttagare och på så sätt hindrar dem från att få sina läkemedel. I uppdraget ingår bland annat att också utreda möjligheten att ersätta vacciner, utreda finansieringsansvaret samt utveckla systemet för läkemedelsersättningar.

I Finland ersätter sjukförsäkringen 42, 72 eller 100 procent av kostnaderna för receptbelagda läkemedel. Men det finns även ett avgiftstak för läkemedelskostnader som ligger på 675,39 euro per kalenderår. Efter den summan betalar patienten 1,5 euro per läkemedel.

I Sverige höjs högkostnadsskyddet för besök inom den öppna hälso- och sjukvården från 900 kronor till 1 100 kronor och för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor från den 1 januari 2012.