FDA godkänner nytt hiv-medel

Hiv-läkemedlet Isentress har godkänts i USA. Läkemedlet är det första i klassen integrashämmare.

16 okt 2007, kl 11:44
0

På kort tid har två läkemedel mot hiv med nya verkningsmekanismer introducerats. I augusti godkände FDA Pfizers preparat Selzentry (maraviroc) och nu har myndigheten även godkänt MSD:s läkemedel Isentress (raltegravir).

Många patienter blir resistenta mot behandling med hiv-läkemedel, vilket gjort att behovet av läkemedel med nya verkningssätt varit stort. Selzentry är en så kallad CCR5-antagonist som hindrar virus från att infektera immunceller. Isentress är en så kallad integrashämmare som verkar genom att hämma bildningen av virus-RNA för att nya viruspartiklar inte ska bildas.

Isentress ges som tablett två gånger dagligen i kombination med andra läkemedel och är avsedd för patienter som inte har uppnått tillräcklig effekt av tidigare behandling.