Annons

Färre ansökningar till Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets mål är att bli den mest trovärdiga kunskapsförmedlaren i Sverige om läkemedel. Det skriver generaldirektören i en kommentar till årsredovisningen. Förra året kom det dock in färre ansökningar till myndigheten jämfört med 2008.

16 feb 2010, kl 13:42
0

Läkemedelsverket mesta utredningsarbete gäller ansökningar om godkännande av nya läkemedel. Förra året avslutade man totalt 1 216 sådana framgår det av verkets årsredovisning. Det är en ökning jämfört med året innan med sex procent.

Däremot minskade
antalet nya ansökningar förra året med 15 procent. När det gäller nya ansökningar har alla sådan förutom centrala ärenden minskat jämfört med 2008.

Läkemedelverket blev
2009 involverad i 216, 22 procent, av de centrala utredningarna inom EU, en ökning med tre procent jämfört med 2008.

Framför allt
är det ansökningar som gäller nationella godkännanden som minskat jämfört med 2008. Skälet är enligt årsredovisningen att myndigheten 2008 hade en topp av sådana, orsakade av det nya regelverket för ?naturläkemedlen?. Många företag lämnade 2008, som en konsekvens av EU-direktivet, in ansökningar för en omklassificering av dessa till växtbaserade läkemedel.

Läkemedelsverket
fortsätter dock att gå back. Men generaldirektören Christina Åkerman skriver i sin kommentar till årsredovisningen att man under året påbörjade arbetet med att få ordning på sin ekonomi. I augusti i år ska omorganisationen vara klar. Målet är att utan personalökningar bland annat få fler nya inkomstbringande uppdrag.
Ett mål för Läkemedelsverket är också vara den mest trovärdiga förmedlaren av kunskap om läkemedel i Sverige.