Annons

Farmacevt varnas av HSAN

En farmacevt expedierade Amimox i stället för Ery-Max mixtur. Misstaget anmäldes till HSAN som ger farmacevten en varning.

12 maj 2009, kl 10:41
1

Annons

Patienten, ett litet barn, hade fått Ery-Max mixtur (erytromycin) 100 mg/ml på recept av läkare. Dosen hon ordinerats var ovanligt hög, 5 ml 2 gånger dagligen och farmacavten kontaktade därför läkaren som bekräftade att dosen var korrekt.  När mamman senare skulle ge medicinen till dottern upptäckte hon att hon stället fått Amimox (amoxicillin). Båda läkemedlen har liknande indikationer men erytromycin ordineras också vid överkänslighet mot penicillin.

Farmacevten som expedierade det felaktiga läkemedlet uppger i sitt yttrande att hon har brustit i den farmacevtiska slutkontrollen. En anledning till misstaget kan enligt farmacevten ha varit att patienten tidigare ordinerats Amimox och detta läkemedel kan ha förekommit vid diskussionen med läkaren.

Mamman anmälde felet till Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd, HSAN som bedömer att felet är allvarligt och ger farmacevten en varning.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Intressant är om farmaceuten i detta fall är apotekare eller receptarie. Då en föregående artikel staterat att en apotekare fått erinran för felaktighet i doseringsrutan så borde i detta fall antagas att farmaceuten är receptarie och detta borde därför specificeras, för att kunna särskilja de två yrkena. Gör en sjuksköterska fel kan inte läkare misstänkas, rimligtvis borde inte samma fel kunna begås för receptarier/Apotekare.

    För övrigt strider Sverige mot EU-direktiv 2005/36 (avsnitt 7) där det stateras att för att få benämnas Farmaceut måste man ha genomgått en minst 5årig högskoleutbildning med minst 6 månaders praktik. (Vilket ännu inte implementerats i svensk lag)