Annons
Fälls för viktargument i folder om diabetesterapi

Fälls för viktargument i folder om diabetesterapi

IGN fäller läkemedelsföretaget Novo nordisk för en mening om viktminskning i en patientbroschyr.

11 jan 2023, kl 08:15
0

Annons

Företaget Novo nordisk marknadsför GLP1-analogen Ozempic (semaglutid) för vuxna med diabetes typ 2. I en patientbroschyr lyfte företaget i en punktlista fram tre fördelar med läkemedlet. Förutom argument om bättre blodsockerkontroll och minskad hjärt-kärlrisk framhöll Novo nordisk att Ozempic ”Hjälper dig att gå ner i vikt”.

Brist på Ozempic

Det är ett påstående som i sig kan äga sin riktighet. Den aktiva substansen semaglutid är till och med godkänd som läkemedel för viktminskning i EU, men under ett annat produktnamn. Och rapportering som Läkemedelsvärlden tidigare refererat tyder på att även Ozempic förskrivs som hjälp att gå ned i vikt, då off label (utanför godkänd indikation). Detta rapporteras ha lett till en ökad efterfrågan som kan ha bidragit till den nuvarande bristen på diabetesläkemedlet.

Men Informationsgranskningsnämnden, IGN, anser att bryter mot branschens etiska regelverk för marknadsföring genom att nämna viktminskning i Ozempicbroschyren. IGN framhåller i ett fällande beslut att läkemedlet inte är godkänt för detta och att påståendet därför är vilseledande.

Företaget bestrider

I sitt yttrande till nämnden bestrider företaget detta. Novo nordisk påpekar att informationen om hjälp till viktminskning funnits med i tidigare upplagor av broschyren sedan 2018. Företaget framhåller vidare att diabetes nämns 24 gånger i broschyren och viktminskning bara en gång.

”Vid en helhetsbedömning av broschyren bedömer därför Novo Nordisk att broschyren tydligt, genomgående och på ett adekvat sätt klargör den korrekta indikationen för Ozempic®, med ett kraftigt övervägande fokus på typ 2-diabetes”, står det i yttrandet.

Samtidigt menar företaget att det är relevant att nämna viktminskning i broschyren eftersom diabetes typ 2 påverkas positivt av att en överviktig patient går ned i vikt.

Ska betala straffavgift

IGN håller dock fast vid att påståendet i broschyren inte håller sig inom de ramar som godkännandet av läkemedlet sätter. Nämnden skriver att viktminskning i Ozempics bipacksedel endast nämns som en vanlig biverkning och ”att som gjorts i detta fall, att framställa viktminskning som en produktfördel, är enligt IGN vilseledande. Att påståendet genom färgval och grafisk utformning givits marknadsföringskaraktär förstärker intrycket att viktminskning är en godkänd indikation för Ozempic”.

IGN:s fällande beslut innebär att Novo nordisk ska betala en straffavgift på 110 000 kronor.