Annons

FACIT Kunskapsakuten Psoriasis

1.  Hur ser behandlingstrappan ut för patienter med plackpsoriasis? SVAR: Vid ringa utbredning: kalcipotriol 2 ggr dagligen + eventuellt grupp III-IV-steroid 1-2 ggr per vecka. Vid utbredd plackpsoriasis: UVB eller UVB + kalcipotriol. Vid utredd psoriasis som svara dåligt på andra behandlingar: UV-behandling i kombination med psoralen, då kallad PUVA-behandling. Eller systemisk behandling. Om psoriasis […]

9 nov 2010, kl 11:50
0

Annons

1.  Hur ser behandlingstrappan ut för patienter med plackpsoriasis?

SVAR: Vid ringa utbredning: kalcipotriol 2 ggr dagligen + eventuellt grupp III-IV-steroid 1-2 ggr per vecka. Vid utbredd plackpsoriasis: UVB eller UVB + kalcipotriol. Vid utredd psoriasis som svara dåligt på andra behandlingar: UV-behandling i kombination med psoralen, då kallad PUVA-behandling. Eller systemisk behandling. Om psoriasis försämras ytterligare: inläggning.

 2. Vilka tre läkemedel används traditionellt för systemisk behandling av psoriasis?

SVAR: Metotrexat (Metotrexat), ciklosporin (Sandimun), acitretin (Neotigason).

 3. Vilka biologiska läkemedel är godkända för behandling av psoriasis?

SVAR: Etanercept (Enbrel), infliximab (Remicade), adalimumab (Humira), ustekinumab (Stelara).

 4. Varför är läkare idag restriktiva med att förskriva biologiska läkemedel till psoriasispatienter?

SVAR: Till skillnad från reumatologiska sjukdomar ger inte psoriasis bestående men vilket gör att läkarna är lite mer restriktiva med kraftiga behandlingar. En led blir förstörd av reumatismen men huden återhämtar sig efter psoriasisskov.